HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024 "VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA HỢP TÁC XÃ" (29/3/2024 - 29/4/2024)

 • 17/2023/QH15

  Luật Hợp tác xã năm 2023 (20/06/2023)

 • 48/KH-LMHTX

  KẾ HOẠCH: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế tập thể , hợp tác xã năm 2024 (19/02/2024)

 • 70/KH-BTVLMHTXVN

  KẾ HOẠCH: Tổ chức Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 (07/02/2024)

 • 31/TB-UBND

  THÔNG BÁO: Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại phiên họp Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị (28/02/2024)

 • 09/NQ-CP

  Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (02/02/2023)

hop-tac-xa-nong-nghiep-dong-thanh-doat-giai-thuong-ngoi-sao-hop-tac-xa-nam-2024

Hợp tác xã nông nghiệp Đông Thanh đoạt Giải thưởng Ngôi sao Hợp tác xã năm 2024

Tối qua 11/4, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh hợp tác xã (HTX) tiêu biểu và trao Giải thưởng Ngôi sao HTX “CoopStar Awards” năm 2024. Tại lễ tôn vinh này, tỉnh Quảng Trị có HTX Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Đông Thanh (TP. Đông Hà) vinh dự là một trong 100 HTX tiêu biểu cả nước đoạt Giải thưởng Ngôi sao HTX năm 2024.

vinh-linh-day-manh-dau-tu-che-bien-sau-nong-san-chu-luc

Vĩnh Linh đẩy mạnh đầu tư chế biến sâu nông sản chủ lực

Hướng đến nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản đặc trưng, đáp ứng nhu cầu thị trường, thời gian qua, nhiều địa phương, hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã chủ động đầu tư cũng như nhận được sự hỗ trợ để triển khai sơ chế, chế biến sâu nông sản. Từ đó góp phần bảo quản tốt, tạo ra sản phẩm chất lượng, mở rộng tiêu thụ, tăng hiệu quả kinh tế cho nhiều loại nông sản.

hop-ban-chi-dao-doi-moi-va-phat-trien-kinh-te-tap-the-nam-2024

HỌP BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2024

Ngày 20/02/2024, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng – Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển kinh tế tập thể tỉnh (BCĐ KTTT tỉnh) đã chủ trì phiên họp của BCĐ KTTT tỉnh đánh giá kết quả thực hiện Chương trình công tác năm 2023, triển khai chương trình công tác trọng tâm của BCĐ KTTT tỉnh năm 2024. Tham dự cuộc họp có các thành viên BCĐ KTTT tỉnh; Tổ trưởng, Tổ phó và Thư ký Tổ giúp việc BCĐ KTTT tỉnh.

THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024