NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2024)

 • 358-BC/TU

  Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới từ khi ban hành đến ngày 30/8/2023 (24/10/2023)

 • 17/2023/QH15

  Luật Hợp tác xã năm 2023 (20/06/2023)

 • 09/NQ-CP

  Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (02/02/2023)

 • 25/2023/QĐ-TTg

  Quyết định về việc Giảm tiền thuê đất của năm 2023 (03/10/2023)

 • 1252/CTQTR-TTHT

  Thông báo về việc giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg (26/10/2023)

trong-muop-dang-theo-phuong-thuc-canh-tac-tu-nhien-o-hai-lang-cho-hieu-qua-cao

Trồng mướp đắng theo phương thức canh tác tự nhiên ở Hải Lăng cho hiệu quả cao

Nhằm giúp người dân cải thiện một phần sinh kế khi tham gia quản lý và bảo vệ rừng, được sự hỗ trợ của Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR), Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai mô hình trồng mướp đắng theo phương thức canh tác tự nhiên (CTTN) tại các xã Hải Dương và Hải Ba, huyện Hải Lăng. Qua đó, góp phần khai thác lợi thế vùng cát cả về kinh tế và môi trường.

hop-ban-chi-dao-doi-moi-va-phat-trien-kinh-te-tap-the-nam-2024

HỌP BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2024

Ngày 20/02/2024, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng – Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển kinh tế tập thể tỉnh (BCĐ KTTT tỉnh) đã chủ trì phiên họp của BCĐ KTTT tỉnh đánh giá kết quả thực hiện Chương trình công tác năm 2023, triển khai chương trình công tác trọng tâm của BCĐ KTTT tỉnh năm 2024. Tham dự cuộc họp có các thành viên BCĐ KTTT tỉnh; Tổ trưởng, Tổ phó và Thư ký Tổ giúp việc BCĐ KTTT tỉnh.

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống