Tin tức chỉ đạo điều hành

Ngày 20/02/2024, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng – Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển kinh tế tập thể tỉnh (BCĐ KTTT tỉnh) đã chủ trì phiên họp của BCĐ KTTT tỉnh đánh giá kết quả thực hiện Chương trình công tác năm 2023, triển khai chương trình công tác trọng tâm của BCĐ KTTT tỉnh năm 2024. Tham dự cuộc họp có các thành viên BCĐ KTTT tỉnh; Tổ trưởng, Tổ phó và Thư ký Tổ giúp việc BCĐ KTTT tỉnh.