Liên minh HTX Việt Nam và các tỉnh

QUẢNG BÌNH HTX Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp sạch Hưng Loan là đơn vị tiêu biểu, tiên phong đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, theo hướng hữu cơ ở vùng cát huyện Quảng Trạch.

Từ năm 2022, Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp sạch Hưng Loan (xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã đầu tư làm nhà màng và đưa công nghệ vào sản xuất rau theo hướng nông nghiệp hữu cơ.

Trên diện tích 8ha đất vùng cát, HTX Hưng Loan đã đầu tư xây dựng 2 nhà màng để trồng dưa lưới, rau củ theo tiêu chuẩn VietGAP. Đây là một trong những mô hình được hưởng lợi thông qua chính sách hỗ trợ nhà màng sau đầu tư do Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Quảng Bình triển khai thực hiện.

Theo tính toán, một nhà lưới có diện tích khoảng 800m2 mỗi vụ cho sản lượng trên 2 tấn dưa lưới. Trung bình mỗi quả có trọng lượng từ 1,5 đến 2kg. Với giá bán dưa lưới dao động từ 40 đến 60 ngàn/kg, mô hình này thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, sản phẩm dưa lưới của HTX Hưng Loan đã vươn ra khắp các tỉnh thành trong cả nước và được thị trường đánh giá cao.