Lĩnh vực: Quyết định


Tổng số: 11
340/QĐ-TTg
Ban hành: 12-03-2021
Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030
167/QĐ-TTg
Ban hành: 03-02-2021
Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025
1804/QĐ-Ttg
Ban hành: 13-11-2020
Phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025
Số 429/QĐ-LMHTXVN
Ban hành: 26-11-2019
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam
3698/QĐ-UBND
Ban hành: 29-12-2017
Quyết định phê duyệt dự toán kinh phíthực hiện các mô hình nông nghiệp công nghệ cao
3684/QĐ-UBND
Ban hành: 29-12-2017
Quyết định về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu nông nghiệp, phòng chống giảm nhẹ thiên tại, ổn định đời sống dân cư năm 2017
3542/QĐ-UBND
Ban hành: 21-12-2017
Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh
Số 599/QĐ-LMHTXVN
Ban hành: 07-08-2017
Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển hợp tác xã"
105/QĐ-TTg
Ban hành: 24-01-2017
Quyết định về việc công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
475/QĐ-UNBD
Ban hành: 11-03-2016
Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị và Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 09/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 - Khóa X về nông nghiệp, nông dân nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020
Trang:[1]2
 
 
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 7
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606