Hoạt động LM HTX và thành viên

Ngày 27/01/2024, tại Hội trường Phòng NN và PTNT huyện Hải Lăng, Chi nhánh Liên minh Hợp tác xã huyện Hải Lăng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết chi nhánh năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024.

Tham dự Hội nghị, về phía Liên minh Hợp tác xã tỉnh có đồng chí Cáp Kim Thánh – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Thuấn – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Về phía UBND huyện Hải Lăng có đồng chí Dương Viết Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng; đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính –Kế hoạch, Phòng NN & PTNT huyện Hải Lăng, cùng đông đủ các Hợp tác xã thành viên của Chi nhánh Liên minh HTX huyện Hải Lăng.