Trang chủ  Thông báo
Thông báo: Năm 2019, Khối thi đua Kinh tế tập thể được phân thành 2 Khối thi đua
Đăng ngày: (09-04-2019); Số lượt đọc: 727
Tại Công văn số 950/UBND-NC ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về phân khối thi đua năm 2019, Khối Kinh tế tập thể được phân thành 2 Khối thi đua là Khối các HTX Nông Nghiệp gồm 56 HTX và Khối thi đua các HTX Phi nông nghiệp gồm 27 HTX. Cụ thể:
 
* Đối với Khối các Hợp tác xã Nông nghiệp: 56 đơn vị
- Trưởng khối: Giám đốc HTX Phú Hưng, xã Hải Phú
       - Phó trưởng khối: Giám đốc HTX Thủy Ba Tây, xã Vĩnh Thủy
 
1
HTX Bình An, Xã Vĩnh Chấp
29
HTX An Lợi, xã Triệu Độ
2
 HTX Mỹ Tú, xã Vĩnh Tú
30
HTX Phú Liêu, xã Triệu Tài
3
HTX Đức Xá, xã Vĩnh Thủy
31
HTX Nhan Biều1, xã Triệu Thượng
4
 HTX Thủy Ba Hạ, xã Vĩnh Thủy
32
HTX Thiện Tây, xã Hải Thiện
5
HTX Sa Trung, xã Vĩnh Long
33
HTX Tích Tường, xã Hải Lệ
6
 HTX Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn
34
HTX An Đôn, phường An Đôn
7
HTX Thủy Ba Tây, xã Vĩnh Thủy
35
HTX Phương Hải, xã Hải Ba
8
HTX Nam Hồ, thị trấn Hồ Xá
36
HTX Đông Dương, xã Hải Dương
9
HTX Kinh Môn, xã Trung Sơn
37
HTX Kim Long, xã Hải Quế
10
 HTX Thủy Khê, xã Gio Mỹ
38
HTX Thọ Bắc, xã Hải Thiện
11
HTX Quang Hạ, xã Gio Quang
39
HTX Lam Thủy, xã Hải Vĩnh
12
HTX Tiến Tài, xã Gio Châu
40
 HTX Long Hưng, xã Hải Phú
13
HTX Đoàn Kết, xã Cam Nghĩa
41
 HTX Đại an khê, xã Hải Thượng
14
HTX Thống Nhất, thị trấn Cam Lộ
42
 HTX Câu Nhi, xã Hải Tân
15
 HTX Thanh Sơn, xã Cam Thanh
43
 HTX Phú Hưng, xã Hải Phú
16
 HTX Thủy Đông, xã Cam Thủy
44
 HTX Thượng Xá, xã Hải Thượng
17
HTX Cam An, xã Cam An
45
HTX Diên Khánh, xã Hải Quế
18
 HTX Đông Thanh, P. Đông Thanh
46
HTX Kim Giao, xã Hải Quế
19
 HTX Đông Giang 2, P. Đông Giang
47
HTX Văn Quỹ, xã Hải Tân
20
HTX An Lộng, xã Triệu Đại
48
HTX Xuân Lâm, xã Hải Lâm
21
HTX Đông Hiếu, Phường 3
49
HTX Hà Lộc, xã Hải Sơn
22
HTX Phú Lễ, phường Đông Lễ
50
HTX Thi Ông, xã Hải Vĩnh
23
HTX Lưỡng Kim, xã Triệu Phước
51
HTX Trà Lộc, xã Hải Xuân
24
HTX An Thành, Triệu Thành
52
 HTX Đơn Quế, xã Hải Quế
25
 HTX Linh An, xã Triệu Trạch
53
 HTX Thọ Nam, xã Hải Thọ
26
HTX Bích La, xã Triệu Đông
54
HTX Trà Liên Tây, xã Triệu Giang
27
HTX Triệu Thuận, xã Triệu Thuận
55
HTX Đại Hào, xã Triệu Đại
28
HTX Đạo Đầu, xã Triệu Trung
56
HTX Hưng Nhơn, xã Hải Dương
* Đối với Khối các Hợp tác xã Phi Nông nghiệp: 27 đơn vị
- Trưởng khối: Giám đốc Quỹ TDND Năm Sao
- Phó khối: Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Hồ Xá
1
Quỹ TDND Hồ Xá              
15
Quỹ TDND Vĩnh Lâm
2
Quỹ TDND Bến Quan
16
Quỹ TDND Vĩnh Chấp
3
Quỹ TDND Năm sao
17
Quỹ TDND Cửa Tùng
4
Quỹ TDND Hải Phú
18
HTX Vận tải ô tô Đông Hà, 21 Nguyễn Du, TP. Đông Hà
5
Quỹ TDND Tân Lâm
19
HTX Vận tải ô tô TX Quảng Trị
6
Quỹ TDND Triệu Đại
20
HTX SXVL và Khai thác cát sạn Như Lệ, thị xã Quảng Trị.
7
Quỹ TNND Triệu Trung
21
HTX Hướng Dương Gio Linh, TT Gio Linh
8
Quỹ TDND Trường Sơn
22
HTX Dịch vụ nông nghiệp Xuân Hòa, xã Trung Hải, huyện Gio Linh
9
HTX Sản xuất dịch vụ nông nghiệp Xuân Viên, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng
23
HTX Dịch vụ Tổng hợp Nông nghiệp Trung Chỉ, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà
10
HTX dịch vụ nông nghiệp Mai Đàn, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng
24
HTX Dịch vụ và phát triển kinh tế Lập Thạch, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà
11
HTX dịch vụ sản xuất nông nghiệp Văn Trị, xã Hải Tân, huyện Hải Lăng.
25
HTX kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Phước Điền, xã Hải Thành, huyện Hải Lăng
12
 HTX Dịch vụ nông nghiệp Phước Thị, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh
26
HTX Sản xuất dịch vụ nông nghiệp Mỵ Trường, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng
13
HTX Dịch vụ nông nghiệp Quang Thượng, xã Gio Quang, huyện Gio Linh
27
HTX dịch vụ nông nghiệp Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng.
14
HTX Dịch vụ nông nghiệp Giang Xuân Hải, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh
 
 
* Nhiệm vụ của các Trưởng Khối, phó khối thi đua được quy định tại Công văn số 950/UBND-NC ngày 12/3/2019 gồm:
1. Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối.
2. Thống nhất xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí, bảng chấm điểm thi đua sát, phù hợp với đặc điểm của Khối.
3. Tổ chức ký kết giao ước thi đua, thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định bảng tự chấm điểm phong trào thi đua giữa các thành viên trong Khối, đảm bảo công khai, dân chủ, chính xác, có hiệu quả.
4. Tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua trong Khối, xét chọn đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các đơn vị có đăng ký Cờ thi đua và có thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu trong Khối. Cụ thể như sau:
- Các Khối có dưới 10 đơn vị tối đa: 01 cờ;
- Các Khối từ 10 đến dưới 30 đơn vị tối đa: 02 cờ;
- Các Khối từ 30 đơn vị trở lên tối đa: 03 cờ.
5. Tổng hợp báo cáo kết quả thi đua của Khối, báo cáo UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh)./.
File đính kèm:
Trích: Diệu Huyền
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 37
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606