Lĩnh vực: Nghị định


Tổng số: 8
45/2021/NĐ-CP
Ban hành: 31-03-2021
Thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã
Số 107/2017/NĐ-CP
Ban hành: 15-09-2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
Số 50/2016/NĐ-CP
Ban hành: 01-06-2016
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Nghị định số 67/2015/NĐ-CP
Ban hành: 14-08-2015
Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
55/2015/NĐ-CP
Ban hành: 09-06-2015
NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
Số 05/2015/NĐ-CP
Ban hành: 12-01-2015
Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
103/2014/NĐ-CP
Ban hành: 11-11-2014
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.
193/2013/NĐ-CP
Ban hành: 21-11-2013
Nghị định 193/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỢP TÁC XÃ
 
 
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 23
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606