Các hình thức khen thưởng bao gồm

1. Giấy khen của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị: Hồ sơ bao gồm 01 bộ (bản chính):

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng;

- Biên bản họp, tờ trình của Hội đồng quản trị Hợp tác xã;

- Biên bản họp, tờ trình của Ban Đại diện chi nhánh Liên minh HTX các huyện, thành phố, thị xã, các ngành.

2. Bằng khen của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam: Điều kiện và thủ tục hồ sơ quy định tại Quyết định số 466/QĐ-LMHTXVN ngày 11/5/2018 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

3. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX”: Điều kiện và thủ tục hồ sơ quy định tại Quyết định 559/QĐ-LMHTXVN ngày 7/8/2017 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc bổ sung, sửa đổi quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Hợp tác xã”.


Các bài viết khác

 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 1
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606