Liên minh hợp tác xã tỉnh Quảng Trị - Địa chỉ: 178 Lý Thường Kiệt - TP Đông Hà - Quảng Trị
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Số lượt truy cập
Online: 82
Số lượt truy cập: 00420783
Quảng Cáo
Văn bản mới
Cơ quan ban hành:
Số hiệu Trích dẫn Tải về
Số: 09/2017/TT-BNNPTNT
Ban hành: 17-04-2017
THÔNG TƯ Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp
Số 24/2017/TT-BTC
Ban hành: 28-03-2017
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
Số: 15/2016/TT-BNNPTNT
Ban hành: 10-06-2016
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHÍ THỤ HƯỞNG HỖ TRỢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP
2940/CT-BNN-KTHT
Ban hành: 13-04-2016
Chỉ thị về việc phát triển hợp tác xã theo luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp
Số: 15/2015/TT-NHNN
Ban hành: 02-10-2015
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH NGOẠI TỆ TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI
Số 23/2015/TT-BLĐTBXH
Ban hành: 23-06-2015
Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
83/2015/TT-BTC
Ban hành: 28-05-2015
Thông tư số 83/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã
04/2015/TT-NHNN
Ban hành: 31-03-2015
Thông tư quy định về quỹ tín dụng nhân dân
03/2014/TT-BKHĐT
Ban hành: 26-05-2014
Thông tư hướng dẫn về đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã
01/2011/TT-BNV
Ban hành: 19-01-2011
THÔNG TƯ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
   
Quảng Cáo

© LIÊN MINH HTX TỈNH QUẢNG TRỊ.

Địa chỉ: 178 Lý Thường Kiệt, Tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.   
Tel: (053)561460  Fax: (053) 561460 Email: lienminhquangtri@gmail.com

Thiết kế bởi: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị