Hoạt động LM HTX và thành viên

Ngày 14/7/2023, Uỷ ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã làm việc với HTX SXKDDVNN Thuỷ Ba Hạ. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đức Thuấn, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, Chủ nhiệm UBKT; Đồng chí Diệp Hồng Cương, Phó Trưởng Phòng NN&PTNT, Chi nhánh Trưởng Chi nhánh Liên minh HTX huyện Vĩnh Linh, các đồng chí thành viên UBKT Liên minh HTX tỉnh cùng các đồng chí trong HĐQT, BKS HTX Thuỷ Ba Hạ.