Hoạt động LM HTX và thành viên

Ngày 11/5/2023, Uỷ ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã làm việc với HTX KDDV Đạo Đầu. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đức Thuấn, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, Chủ nhiệm UBKT; Đồng chí Hoàng Quang Dưỡng, Phó Trưởng Phòng NN&PTNT, Chi nhánh Trưởng Chi nhánh Liên minh HTX huyện Triệu Phong, các đồng chí trong Thường trực, thành viên UBKT Liên minh HTX tỉnh cùng các đồng chí trong HTX Đạo Đầu.