Liên minh HTX Việt Nam và các tỉnh

Thời gian qua, nhiều HTX tại Quảng Trị đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới như: hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập bình quân đầu người, giảm tỷ lệ hộ nghèo, chuyển đổi cơ cấu lao động theo hướng ổn định... Điều này đang góp phần vào quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương này.

Triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012, đến nay, hầu hết các HTX trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã phát triển, thay đổi mô hình sản xuất, kinh doanh, khẳng định tính hiệu quả của mô hình kinh tế tập thể (KTTT), HTX trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Từ đó góp phần tạo động lực cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn, xây dựng nông thôn mới (NTM), xóa đói giảm nghèo của địa phương.

Liên kết với hộ sản xuất giúp dân giảm nghèo

Trước kia, bà con nông dân xã Cam Thành và Cam Thuỷ (huyện Cam Lộ) chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng sắn, lạc nhưng không mang lại hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, từ khi tham gia vào HTX Dược liệu Trường Sơn và chuyển sang trồng, chế biến dược liệu: Tràm năm gân, Tràm gió… hầu hết các thành viên đã thoát nghèo bền vững.