Hoạt động LM HTX và thành viên

Thực hiện Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 22/06/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phân công địa bàn đỡ đầu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 – 2025 và Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 05/04/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025.

Ngày 19/05/2023, tại Hội trường UBND xã Hướng Hiệp, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hướng Hiệp về các nhiệm vụ đỡ đầu nông thôn mới được giao, trọng tâm là thực hiện tiêu chí số 13.

Tham gia buổi làm việc, về phía Liên minh HTX tỉnh có đồng chí Cáp Kim Thánh, Chủ tịch Liên Minh Hợp tác xã tỉnh và đại diện các ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Về phía Đảng ủy, UBND xã Hướng Hiệp có đồng chí Hồ Sỹ Cường, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; Đồng chí Hồ Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã cùng các đồng chí trong Đảng Uỷ, UBND xã Hướng Hiệp và đại diện hợp tác xã hoạt động trên địa bàn.