Liên minh HTX Việt Nam và các tỉnh

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, không có các HTX sẽ không thể chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.

Empty

Tọa đàm “Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới” ngày 6/4.

Thiếu HTX sẽ không thể vượt qua “lời nguyền” manh mún, nhỏ lẻ

Ngày 6/4, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam thực hiện Tọa đàm với chủ đề “Phát triển kinh tế tập thể, HTX trong giai đoạn mới”.

Theo Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan, việc Quốc hội đang thảo luận về Luật HTX sửa đổi cũng như Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, vừa ra đời là bước ngoặt để đưa nền nông nghiệp trở thành lợi thế quốc gia.

Theo đó, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, nếu không thể vượt qua “lời nguyền” manh mún, nhỏ lẻ, tự phát, ngành nông nghiệp sẽ không thể vượt qua thách thức đến từ biến đổi khí hậu, biến động thị trường và biến chuyển xu thế tiêu dùng.