Hoạt động LM HTX và thành viên

Sáng ngày 15/8, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, khu vực kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) đã gặt hái được những thành tựu đáng kể. Đến ngày 30/7/2023, toàn tỉnh có 335 HTX với tổng số thành viên là 95.423 thành viên. Doanh thu bình quân đạt 900 triệu đồng/HTX/năm, lợi nhuận bình quân đạt 130 triệu đồng đồng/HTX/năm (tăng bình quân 30 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ), thu nhập bình quân của lao động thường xuyên từ 2,5 - 3 triệu đồng/lao động/tháng. Nửa nhiệm kỳ qua, thành lập mới 37 HTX, giải thể hoặc chuyển đổi mô hình hoạt động 21 HTX.

Nhìn chung, hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh, có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả trong việc thực hiện chủ trương, định hướng của tỉnh và địa phương; tính tự nguyện, tự giác của các thành viên được duy trì và nâng cao, nhiều HTX có phương án SXKD dịch vụ rõ ràng, đầu tư vốn lớn, áp dụng khoa học kỹ thuật tốt, công tác quản trị HTX đã theo hướng chuyên nghiệp hơn.