Hoạt động LM HTX và thành viên

Sáng ngày 28/7/2023, tại Hội trường UBND xã Triệu Lăng, Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Phòng NN&PTNT huyện Triệu Phong tổ chức hội nghị sinh hoạt chi nhánh Liên minh Hợp tác xã khối nông nghiệp năm 2023.

Tham dự hội nghị, về phía Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Đồng chí Cáp Kim Thánh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ KTTT tỉnh; cùng các đồng chí Thường trực và các phòng, ban, đơn vị thuộc Liên minh Hợp tác xã; ở cấp huyện có đồng chí Vũ Thành Công, UV BTV huyện ủy, Phó CT UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển KTTT huyện Triệu Phong; Đại diện Lãnh đạo và cán cán bộ phụ trách kinh tế tập thể phòng NN và PTNT các huyện, phòng kinh tế thành phố, thị xã; Ban điều hành chi nhánh Liên minh hợp tác xã huyện triệu phong; ở cấp xã: Có các đồng chí Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Lăng cùng đại diện các hợp tác xã tiêu biểu triên địa bàn huyện Triệu Phong.