Hoạt động LM HTX và thành viên

Ngày 25/8/2023, tại Trung tâm sinh hoạt cộng đồng xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, Chi nhánh Liên minh Hợp tác xã huyện Gio Linh tổ chức sinh hoạt trực báo 8 tháng đầu năm 2023 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ sắp tới.

Tham dự hội nghị, về phía Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Đồng chí Nguyễn Đức Thuấn, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; cùng các đồng chí đại diện các Phòng, ban, đơn vị thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh; về phía Chi nhánh huyện Gio Linh: các đồng chí trong Ban Điều hành và các HTX thành viên Chi nhánh Liên minh Hợp tác xã huyện Gio Linh.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Thùy Trang)

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi nhánh Liên minh Hợp tác xã huyện Gio Linh, qua đó chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, sản xuất, kinh doanh; trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Bên cạnh đó, Hội nghị đã thống nhất một số hoạt động trong các tháng cuối năm và định hướng các nhiệm vụ, mục tiêu trong thời gian sắp tới.

Đây là Hội nghị quan trọng trong quá trình hoạt động của Chi nhánh /.


Nguyễn Thùy Trang • 17/2023/QH15

  Luật Hợp tác xã năm 2023 (20/06/2023)

 • 106/NQ-CP

  Nghị quyết về phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (18/07/2023)

 • 09/NQ-CP

  Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (02/02/2023)

 • 144/KH-BCĐ

  KẾ HOẠCH làm việc với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển kinh tế tập thể các huyện, thành phố, thị xã và Ban Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn năm 2023 (19/06/2023)

 • 118/KH-UBND

  Kế hoạch hợp nhất, sáp nhập các hợp tác xã có quy mô nhỏ, hoạt động yếu kém kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023 (22/05/2023)

Đang truy cập: 43

Hôm nay: 227

Tổng lượt truy cập: 158,782