Thông báo

Thực hiện Chương trình công tác toàn khoá của BCH, Thường trực Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Ông Cáp Kim Thánh, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu định hướng Hội nghị (Ảnh: N.T.T )

Tham dự Hội nghị có 25/35 Uỷ viên BCH và đại diện: Uỷ Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ, các Phòng, Ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các tổ chức đoàn thể Liên minh HTX tỉnh. Đồng chí Cáp Kim Thánh, Chủ tịch cùng các đồng chí Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Đức Thuấn, Phó Chủ tịch chủ trì, điều hành Hội nghị.

Hội nghị lần này cần tập trung bàn và thống nhất các nội dung: Bầu bổ sung, kiện toàn BCH; Quy trình Quy hoạch BCH, BTV, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Liên minh HTX nhiệm kỳ 2025 - 2030; Báo cáo của BCH và Báo cáo của UBKT về tình hình, kết quả 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ các tháng cuối năm triển khai các nội dung khác liên quan.

Hội nghị đã bầu bổ sung 03 Uỷ viên BCH gồm: Ông Lê Văn Biểu, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Triệu Thuận; Ông Ngô Văn Đức, Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện và Người lái, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị; Bà Thái Thị Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Trị. Đồng thời triển khai Quy trình Quy hoạch BCH, BTV, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Liên minh HTX nhiệm kỳ 2025 – 2030. Hội nghị cũng đã thống nhất cao các báo cáo trình trước Hội nghị./.

N.T.T
 • 118/KH-UBND

  Kế hoạch hợp nhất, sáp nhập các hợp tác xã có quy mô nhỏ, hoạt động yếu kém kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023 (22/05/2023)

 • 116/KH-UBND

  KẾ HOẠCH Tuyên truyền các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023 - 2025 (19/05/2023)

 • 281/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 47-Tr/TU ngày 01/12/2022 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XVII (17/02/2023)

 • 167/QĐ-TTg

  Quyết định Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025 (03/02/2021)

 • 105/NQ-CP

  Nghị quyết về Hỗ trợ doanh nghiệp, hơp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 (09/09/2021)

Đang truy cập: 33

Hôm nay: 125

Tổng lượt truy cập: 119,239