Mẫu đăng ký tham gia tập huấn năm 2008
Đăng ngày: (10-06-2008);

ĐƠN VỊ: ....................................................................

ĐỊA CHỈ: ...................................................................

ĐIỆN THOẠI: ...........................................................

 

DANH SÁCH  ĐĂNG KÝ THAM GIA  TẬP HUẤN - NĂM 2008

 

TT

Họ và Tên

Ngày sinh

Trình độ

chuyên môn

Chức vụ

Điện thoại

Chuyên đề đăng ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................., ngày ....... tháng ........ năm 200  .
                                                                       

Ghi chú: Các doanh nghiệp vui lòng đăng ký  và gửi lại ngay cho chúng tôi. (Mỗi người có thể tham gia nhiều chuyên đề)
Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban phát triển Doanh nghiệp - Hiệp hội DN nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị.
- ĐT: 053.241245 –  Fax: 053.561006
- Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt (cạnh nhà Thờ Thiên chúa giáo)- Đông Hà - Quảng Trị.