Quảng Trị: Năng suất lúa ĐX đạt 50 tạ/ha
Đăng ngày: (10-06-2008);
Mặc dù thời tiết không thuận lợi vì 5 đợt lũ lụt kéo dài liên tiếp, 38 ngày rét đậm rét hại đầu vụ cộng với sâu bệnh nhưng vụ ĐX 2007-2008 cả tỉnh vẫn gieo cấy được 25.029,6 ha

Mặc dù thời tiết không thuận lợi vì 5 đợt lũ lụt kéo dài liên tiếp, 38 ngày rét đậm rét hại đầu vụ cộng với sâu bệnh nhưng vụ ĐX 2007-2008 cả tỉnh vẫn gieo cấy được 25.029,6 ha.

Theo thống kê ban đầu, năng suất lúa bình quân toàn tỉnh ước đạt 50 tạ/ha, trong đó một số huyện đạt năng suất cao 51-56 tạ/ha như Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Cam Lộ, TX Đông Hà..., nhiều xã đạt năng suất 70-80 tạ/ha.

Hiện Sở NN-PTNT đang chỉ đạo các địa phương thu hoạch gọn vụ ĐX, thu hoạch đến đâu triển khai làm vụ HT đến đấy. Cty Giống cây trồng vật nuôi chuẩn bị 700 tấn giống, các huyện chủ động 500 tấn và bà con nông dân tự lo 300 tấn đủ gieo cấy 19.000 ha.
http://nongnghiep.vn