Công ty TNHH SIKAR
Đăng ngày: (09-06-2008);

Địa chỉ: Thị trấn Hải Lăng - Huyện Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: 053.873119 - DĐ: 0913.442778

Sản xuất kinh doanh Rượu, Bia, nước giải khát, nước tinh lọc Sakie

Giám đốc: Trần Hữu Bằng - UVBCH Hiệp hội DN N&V Tỉnh Quảng Trị.