Kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới
Đăng ngày: (20-02-2019);
(QT) - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”, quy chế công tác thi đua, khen thưởng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, UBND các huyện, thị xã lựa chọn 1 địa phương để tổ chức phát động phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với các hoạt động thiết thực, hiệu quả.
Các xã điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ký cam kết tại Lễ phát động xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

Qua 3 năm triển khai, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đã được thực hiện khẩn trương, đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời với nhiều biện pháp, nội dung phù hợp, sát với thực tế và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Nhờ vậy, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới. Ủy ban MTTQVN tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hội LHPN tỉnh với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, với nhiều phong trào như: “Đoạn đường kiểu mẫu”, “Đường sáng, rác sạch, nhà hạnh phúc”, “Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật”... Hội Nông dân tỉnh với chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” đã triển khai xây dựng 254 mô hình nông dân bảo vệ môi trường tại các chi hội, mô hình nông dân tự quản xanh, sạch, đẹp đường làng, ngõ xóm… Tỉnh đoàn với cuộc thi “Tuổi trẻ sáng tạo, chung sức xây dựng nông thôn mới”, với nhiều phong trào “Ánh sáng đường quê”, “Con đường thanh niên xây dựng nông thôn mới”… Hội Cựu chiến binh tỉnh với phong trào “3 hiến: Hiến kế, hiến công, hiến đất” và “chỉnh trang đường làng, ngõ xóm”… Nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo, thiết thực về phong trào “xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”, đang từng bước lan tỏa đến khắp các vùng quê trên địa bàn toàn tỉnh, điển hình như phong trào “Ánh sáng đường quê”, “Ngày nông thôn mới”, “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” ở huyện Hải Lăng; phong trào “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, thực hiện tiêu chí “vườn mẫu” ở huyện Cam Lộ; phong trào sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn”, duy trì và phát triển các đoạn đường thanh niên tự quản, “Đoạn đường ông cháu cùng chăm” ở huyện Vĩnh Linh.

Các mô hình, dự án về đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn từng bước được triển khai có hiệu quả theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhiều mô hình liên kết sản xuất với các doanh nghiệp trong và ngoài nước theo chuỗi giá trị, quy mô lớn, bao tiêu sản phẩm cho người dân lần đầu được triển khai mang lại hiệu quả tích cực như các mô hình trồng dứa của Công ty cổ phần thực phẩm Đồng Giao; sản xuất nông nghiệp hữu cơ với Tập đoàn Đại Nam cung cấp phân bón Obi - Ong biển; trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao tại thôn Cang Gián, xã Trung Giang, huyện Gio Linh của Công ty Sumitomo - Nhật Bản, kết nối với siêu thị Intimex tại Hà Nội để hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khu vực nông thôn được đẩy mạnh, có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, góp phần đảm bảo an ninh nông thôn.

Trong quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tập thể, cá nhân xuất sắc đã có nhiều đóng góp cho xây dựng nông thôn mới như các mô hình: “Đường sáng, rác sạch, nhà hạnh phúc”, “Đường hoa yêu thương” của Hội LHPN tỉnh; “Họ tộc không có người vi phạm pháp luật”; “Phật giáo huyện Cam Lộ tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nông thôn mới”; “Giáo xứ Phước Tuyền chung tay bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nông thôn mới” của Công an tỉnh. Nhiều cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng nông thôn mới như hộ ông Hồ Ta Dóc (xã Đakrông, huyện Đakrông) hiến 10.000m2 đất để xây dựng trường học, đóng góp trên 120 ngày công làm đường bê tông; chị Hồ Thị Hương (thôn Tà Rụt 3, xã Tà Rụt, huyện Đakrông) hiến 3.000m2 đất để xây dựng trường học; ông Hồ Văn Thu (thôn ALa, xã Ba Nang, huyện Đakrrông) hiến 2.500 m2 đất và hơn 40 cây mít độ tuổi hơn 20 năm để xây dựng cầu Rà Lây; ông Hồ Đức Trung (thôn Kim Giao, xã Hải Dương, Hải Lăng) hiến 1.000 m2 đất để mở rộng đường giao thông nội đồng… Nhờ thực hiện có hiệu quả phong trào mà hiện trạng tiêu chí nông thôn mới của các xã trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến đáng kể. Đến nay, tổng số tiêu chí đạt bình quân là 14,25 tiêu chí/xã (tăng 2,55 tiêu chí/xã so với đầu năm 2016), tiệm cận với mức tiêu chí bình quân chung của cả nước; đã có 42/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 24 xã so với đầu năm 2016); các xã miền núi hiện không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 -2020 đã đưa ra mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 là: Có từ 59-65 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm tỷ lệ 50-55%), có ít nhất 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, không còn huyện chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã đồng bằng đạt dưới 16 tiêu chí, không còn xã miền núi đạt dưới 8 tiêu chí. Để đạt được những mục tiêu này, trong thời gian tới tỉnh tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để góp phần tạo diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn tiếp tục được nâng cao; văn hóaxã hội có nhiều tiến bộ, an ninh- chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được đảm bảo.

Báo Quảng Trị-Lê Oanh