VCA làm việc với Bộ Tài chính về công tác triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển HTX năm 2016
Đăng ngày: (06-05-2016);
Sáng 6/5, Liên minh HTX Việt Nam có buổi làm việc với các Vụ chuyên môn và chức năng của Bộ Tài chính về công tác triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển HTX năm 2016.

Sáng 6/5, Liên minh HTX Việt Nam có buổi làm việc với các Vụ chuyên môn và chức năng của Bộ Tài chính về công tác triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển HTX năm 2016.

Tiếp đoàn công tác có đồng chí Võ Kim Cự, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Đắc Thắng, Ban Kế hoạch- Hỗ trợ, Văn phòng Liên minh HTX Việt Nam.

 Chủ tịch Võ Kim Cự, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam tiếp đoàn công tác các vụ của Bộ Tài chính

Các đồng chí trong các Vụ chuyên môn của Bộ Tài chính tại buổi làm việc

Đồng chí Võ Kim Cự cùng đoàn công tác của Bộ Tài chính tham quan trụ sở Liên minh HTX Việt Nam

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Kim Cự cho biết sự cần thiết thực hiện dự án Tăng cường năng lực hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam và 04 đề án lớn về xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa.

Đặc biệt là vấn đề phát triển kinh tế vi mô, hỗ trợ hộ cá thể, HTX, tổ hợp tác. Cụ thể, về Quỹ hỗ trợ phát triển HTX: Liên minh HTX Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ đơn giản hóa các thủ tục cho vay, bảo lãnh, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư; Bổ sung tăng vốn điều lệ từ Ngân sách Nhà nước cho Quỹ; Hỗ trợ 100% phí bảo lãnh tín dụng cho các HTX, liên hiệp HTX...

Xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực có sức lan tỏa cao ở cấp tỉnh, huyện và cấp xã.

Đề nghị bổ sung kinh phí thương xuyên cho các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực của HTX về thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về kinh tế hợp tác, HTX.

Bên cạnh đó, buổi làm việc còn thảo luận về các nội dung: đề nghị hỗ trợ tăng cường năng lực hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam; Xúc tiến thương mại...

Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của khu vực kinh tế hợp tác, HTX để thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển HTX theo Quyết định 2261/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ, Liên minh HTX Việt Nam báo cáo, thảo luận và xin ý kiến đóng góp, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ Tài chính ngân hàng để Liên minh HTX Việt Nam hoàn chỉnh hồ sơ, văn bản đề nghị gửi Bộ Tài chính xem xét, giải quyết, bổ sung dự toán năm 2016 giúp đơn vị hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các HTX.

Đặng Thu Hà. Ảnh: Lê Huy