Hải Lăng: Giá trị sản xuất đạt 59,77 triệu đồng/ha
Đăng ngày: (26-02-2015);
ới mục tiêu phát triển lúa chất lượng cao nhằm nâng cao năng suất, sản lượng, hình thành vùng trọng điểm lúa chất lượng cao và nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác quy hoạch, trong đó ưu tiên mở rộng diện tích lúa chất lượng cao ở những vùng có chân ruộng tốt, liền vùng liền thửa, phát triển vùng chuyên canh nông nghiệp

            Với mục tiêu phát triển lúa chất lượng cao nhằm nâng cao năng suất, sản lượng, hình thành vùng trọng điểm lúa chất lượng cao và nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác quy hoạch, trong đó ưu tiên mở rộng diện tích lúa chất lượng cao ở những vùng có chân ruộng tốt, liền vùng liền thửa, phát triển vùng chuyên canh nông nghiệp; đẩy mạnh việc khảo nghiệm và đưa vào sản xuất nhiều giống lúa chủ lực như: Bồ Đề 688X1, Bồ Đề 688X2, RVT… để thay thế những giống lúa truyền thống đã thoái hóa, năng suất thấp, chất lượng kém; đồng thời thử nghiệm một số giống lúa mới, lúa chất lượng cao như VH1, Lúa tím Thái Lan, thử nghiệm giống lúa cực ngắn ngày như MT18… 

        Nhờ đẩy mạnh áp dụng các giống lúa chất lượng cao, thời vụ hợp lý, cùng với việc tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nên phần lớn các bộ giống đã chọn qua thực tế sản xuất đều mang lại hiệu quả cao. Diện tích cây lúa gieo trồng hàng năm của huyện đạt trên 13.500 ha, sản lượng bình quân trên 80.000 tấn. 

         Hải Lăng là địa phương có diện tích gieo trồng lúa lớn nhất trong toàn tỉnh với diện tích mỗi năm chiếm gần 1/3 tổng diện tích lúa của tỉnh. Đặc biệt, trong năm 2014, tổng diện tích gieo cấy đạt 13.452 ha, trong đó diện tích lúa chất lượng cao trên toàn huyện đạt 7.728 ha, chiếm 57,5%; năng suất lúa bình quân cả năm đạt 59,2 tạ/ha, tăng 6,9 tạ/ha so với các năm trước. Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt 59,77 triệu đồng/ha, tăng 11,3 triệu đồng so với năm trước. 522 ha diện tích sản xuất lúa giống của huyện đã cung cấp nguồn lúa chất lượng cao cho thị trường, góp phần quan trọng vào phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện và bền vững, cải thiện và nâng cao thu nhập cho người dân. 

HOÀI NHUNG