Quảng Trị: Tổ chức phiên kết nối thị trường dịch vụ phát triển năng lực
Đăng ngày: (04-09-2012);
Tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Hiệp hội doanh nghiệp Nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị phối kết hợp Trung tâm phát triển doanh nghiệp xã hội Tia Sáng vừa tổ chức Phiên kết nối Dịch vụ Phát triển năng lực. Tham gia có hơn 10 nhà cung cấp dịch vụ và trên 100 nhà sử dụng dịch vụ phát triển năng lực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đây là phiên kết nối được tổ chức đầu tiên tại miền Trung.

            Tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Hiệp hội doanh nghiệp Nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị phối kết hợp Trung tâm phát triển doanh nghiệp xã hội Tia Sáng vừa tổ chức Phiên kết nối Dịch vụ Phát triển năng lực. Tham gia có hơn 10 nhà cung cấp dịch vụ và trên 100 nhà sử dụng dịch vụ phát triển năng lực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đây là phiên kết nối được tổ chức đầu tiên tại miền Trung.

          Mục đích của phiên kết nối được tổ chức tại TP Đông Hà lần này là để các bên cung cấp và sử dụng dịch vụ phát triển năng lực có cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu và trao đổi về những nhu cấu sử dụng và khả năng đáp ứng dịch vụ của mình; Xây dựng các mối quan hệ để phát triển kinh doanh cũng như phát triển bền vững tổ chức. Nhờ thế mà phiên kết nối không những giúp cho thị trường dịch vụ phát triển năng lực năng động hơn mà còn giúp cho nhà cung cấp và tổ chức có nhu cầu sử dụng trao đổi và tiếp cận được những dịch vụ chất lượng cao và phương thức cung-cầu dịch vụ mới...

          Tại tỉnh Quảng Trị, các dịch vụ phát triển năng lực chủ yếu thuộc các lĩnh vực nông-lâm nghiệp và dạy nghề. Hầu hết các dịch vụ còn chưa phát triển hết so với tiềm năng, điều đáng nói, nhiều bên có nhu cầu sử dụng dịch vụ vẫn chưa nắm được thông tin về các dịch vụ sẳn có....

Hữu Tiến