Triệu Phong khẩn trương gieo sạ lúa Đông xuân
Đăng ngày: (12-01-2012);
Để đảm bảo lịch thời vụ của huyện đã đề ra, những ngày này, bà con nông dân trên địa bàn huyện đang đẩy nhanh tiến độ gieo sạ lúa vụ Đông xuân.
Bà con nông dân ra đồng xuống giống
        Để đảm bảo lịch thời vụ của huyện đã đề ra, những ngày này, bà con nông dân trên địa bàn huyện đang đẩy nhanh tiến độ gieo sạ lúa vụ Đông xuân.
      

Theo kế hoạch vụ Đông xuân năm nay, huyện Triệu Phong sẽ gieo cấy trên diện tích 5400ha, cơ cấu giống lúa chất lượng cao chiếm trên 60%,  chủ yếu như HT1, P6, HC95 và một số giống lúa khác. Năm nay do ảnh hưởng của bão lũ, nên số thóc giống của vụ Hè Thu bị hư hỏng khá nhiều. Để đảm bảo nguồn giống cho vụ sản xuất Đông xuân 2011-2012, huyện Triệu Phong đã đăng ký với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hơn 28 tấn giống, như  HT1, P6... Bên cạnh đó, Trung Ương đã hỗ trợ cho huyện Triệu Phong trên 55 tấn giống lúa nguyên chủng để bà con nông dân triển khai gieo cấy  kịp thời vụ. Năm nay, huyện vẫn tiếp tục chỉ đạo một số địa phương triển khai và đưa vào khảo nghiệm một số giống lúa tiến bộ khoa học kỹ thuật cao, giới thiệu giống lúa xác nhận và làm bộ giống thay thế những loại giống đã thoái hóa để nhân giống cho vụ sau.

Những ngày này, bà con nông dân các địa phương đang huy động mọi nguồn lực,phương tiện máy móc để ra đồng xuống giống trà lúa đầu. Phấn đấu toàn huyện sẽ hoàn thành việc sạ trước 30/1/2012 theo đúng kế hoạch đã đề ra. 

Lê Cảnh Thu