Liên minh HTX Tp. Hải Phòng: 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2012
Đăng ngày: (05-01-2012);
Sáng 28-12, Liên minh HTX thành phố tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2011, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2012. Các đồng chí Nguyễn Xuân Hiên, Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đan Đức Hiệp đến dự.

 Sáng 28-12, Liên minh HTX thành phố tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2011, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2012. Các đồng chí Nguyễn Xuân Hiên, Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đan Đức Hiệp đến dự.

 

Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Xuân Hiên và Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đan Đức Hiệp đánh giá cao kết quả đạt được của Liên minh HTX thành phố năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2012, nhiệm vụ đặt ra cho liên minh và các doanh nghiệp còn nặng nề, khó khăn. Liên minh cần chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu với Thành uỷ, UBND thành phố, sớm thành lập Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể; triển khai đồng bộ các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo các thành viên, xúc tiến thương mại, đào tạo cán bộ quản lý, khai thác nguồn vốn, mặt bằng đất đai…Thành phố quan tâm, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp tạo điều kiện để các đơn vị thành viên ngày càng phát triển.

Năm 2011 Liên minh HTX thành phố phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị đạt hiệu quả thiết thực. Khu vực kinh tế tập thể cơ bản duy trì ổn định sản xuất, tạo việc làm cho người lao động. Năm 2012, Liên minh HTX thành phố tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm: tổ chức thành công đại hội Liên minh HTX thành phố lần thứ 4; củng cố, xây dựng kinh tế HTX phát triển; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông về kinh tế tập thể; đổi mới hoạt động hỗ trợ, đại diện quyền lợi cho các đơn vị thành viên; tổ chức tốt các phong trào thi đua.

Nhân dịp này, UBND thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc Liên minh HTX thành phố, HTX Bạch Đằng, Công ty THNH Quý Cao; tặng bằng khen 5 tập thể và 10 cá nhân về thành tích xuất sắc trong SXKD; Liên minh HTX Việt Nam tặng bằng khen 2 tập thể và 7 cá nhân.

http://www.baohaiphong.com.vn