Đại hội hội nghề cá xã Triệu Vân
Đăng ngày: (29-12-2011);
Sáng ngày 9/12/2011, Hội nghề cá xã Triệu Vân đã tổ chức Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2012 – 2014.

Sáng ngày 9/12/2011, Hội nghề cá xã Triệu Vân đã tổ chức Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2012 – 2014. 
        

        

            Triệu Vân là một xã vùng biển bãi ngang có chiều dài bờ biển 7,5km, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào nghề biển. Tháng 7/2011 xã đã ra mắt chi hội nghề cá, bước đầu chỉ có 5 hội viên đến nay đã có trên 100 hội viên. Chi hội hoạt động với mục đích tự nguyện bình đẳng cùng có lợi, cùng nhau khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong phạm vi quy định của pháp luật, đồng thời tiến hành chuyển đổi nguồn nhân lực từ khai thác kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản và các loại hình ngành nghề khác trên có sở thế mạnh của địa phương nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay đã được một năm, bước đầu mang lại hiệu quả, thường xuyên giúp đỡ nhau về vốn, nhân lực và thị trường, chi hội đã tiếp nhận được các chương trình tập huấn về Đồng quản lý nghề cá cũng như khai thác nguồn lợi thủy sản hợp lý, xây dựng mô hình thí điểm Bioga, mô hình VAC, tìm hiểu ngư dân chế biến hải sản…

Nhiệm kỳ 2012 – 2014, Chi hội nghề cá Triệu Vân tập trung củng cố thuyền bè, khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản trên biển, đẩy mạnh nuôi tôm thẻ chân trắng, cá nước ngọt, chuyển thời gian khai thác biển từ 15 xuống còn 10 ngày/tháng. Đồng thời xây dựng củng cố chi hội ngày càng vững mạnh. Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 3 thành viên./.

Minh Kha – Cảnh Thu