QuảngNam: Thành lập Hợp tác xã Rau quả Bàu Tròn
Đăng ngày: (29-12-2011);
Hợp tác xã (HTX) Rau quả Bàu Tròn vừa được thành lập tại thôn Bàu Tròn (xã Đại An, huyện Đại Lộc). HTX hoạt động dựa trên sự tự nguyện góp vốn của xã viên, với cam kết cùng sản xuất, cùng tiêu thụ và chia sẻ rủi ro chung.
Hợp tác xã (HTX) Rau quả Bàu Tròn vừa được thành lập tại thôn Bàu Tròn (xã Đại An, huyện Đại Lộc). HTX hoạt động dựa trên sự tự nguyện góp vốn của xã viên, với cam kết cùng sản xuất, cùng tiêu thụ và chia sẻ rủi ro chung.

Bên cạnh khâu tổ chức sản xuất, nỗ lực tìm kiếm thị trường, HTX còn tổ chức chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa để sản phẩm được thị trường đón nhận rộng rãi hơn. Ban quản trị HTX đề ra định mức doanh thu 10 tỷ đồng/năm. Để xây dựng thương hiệu “rau an toàn”, năm 2012, địa phương sẽ áp dụng tiêu chuẩn VietGap trên rau Bàu Tròn; tập  huấn cho nhân dân cách thức dùng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất... Địa phương cũng đang lên phương án xây dựng nhà sơ chế rau quả phục vụ công tác sơ chế, đóng gói, dán nhãn hàng hóa... Vùng chuyên canh rau, quả Bàu Tròn hiện có diện tích gần 50ha, thu hút 120 hộ tham gia sản xuất với 300 lao động.

http://baoquangnam.com.vn