Cam Lộ: Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi
Đăng ngày: (13-02-2012);
Trước tình hình dịch bệnh xảy ra trên các loại vật nuôi, nhất là dịch cúm gia cầm xuất hiện trở lại tại một số địa phương trong tỉnh Quảng Trị, huyện Cam Lộ đã chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn.

Trước tình hình dịch bệnh xảy ra trên các loại vật nuôi, nhất là dịch cúm gia cầm xuất hiện trở lại tại một số địa phương trong tỉnh Quảng Trị, huyện Cam Lộ đã chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn.

Theo đó, Trạm Thú y huyện chuẩn bị đầy đủ vắc-xin, vật tư, nhân lực phối hợp với các xã, thị trấn hoàn thành việc tiêm phòng vắc-xin H5N1 mũi 1 cho đàn gia cầm trước ngày 15/2/2012 và tiêm mũi 2 sau thời gian tiêm mũi 1 là 28 ngày.

Tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh bằng phương pháp tiêu trùng, khử độc tại các chợ, lò mổ tập trung, điểm giết mổ gia súc, các khu vực tiêu thụ sản phẩm động vật và cơ sở chăn nuôi lớn trên địa bàn.

Ngoài ra, huyện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng chống dịch bệnh, thường xuyên vệ sinh chuồng trại, kiểm tra, giám sát đàn vật nuôi, kịp thời báo cáo với cơ quan chức năng khi có dấu hiệu dịch bệnh xảy ra.

ANH VŨ