Công ty TNHH COTICO
Đăng ngày: (11-06-2008);

Người đại diện: Phan Thị Quý

Chức vụ:

Địc chỉ: KP7 – P3 - Đông Hà

Điện thoaị: 855574

Ngành nghề kinh doanh: Lắp ráp và KDquạt điện, đồng hồ treo t­ờng, nhựa..            SX