Công ty TNHH Tín Đạt Thành
Đăng ngày: (11-06-2008);

Người đại diện: Lê Thị Cẩm Lệ

Chức vụ:

Địa chỉ: 597 Lê Duẫn - Đông Hà

Điện thoại: 563817

Ngành nghề kinh doanh: KD Th­ơng mại. Chế biến nông lâm sản