Tập huấn “Lập kế hoạch kinh doanh và trình bày vay vốn trước ngân hàng”
Đăng ngày: (30-06-2008);
Ngày 20/04/2008: Liên minh HTX&DNNQD tỉnh Quảng Trị tổ chức 02 lớp tập huấn “Lập kế hoạch kinh doanh và trình bày vay vốn trước ngân hàng” cho 42 học viên là các doanh nghiệp, HTX, cán bộ phòng Nông nghiệp-PTNT các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh do Quỹ hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp N&V Việt Nam hỗ trợ kinh phí.

Ngày 20/04/2008: Liên minh HTX&DNNQD tỉnh Quảng Trị tổ chức 02 lớp tập huấn “Lập kế hoạch kinh doanh và trình bày vay vốn trước ngân hàng” cho 42 học viên là các doanh nghiệp, HTX, cán bộ phòng Nông nghiệp-PTNT các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh do Quỹ hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp N&V Việt Nam hỗ trợ kinh phí.