Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
Chương trình công tác trọng tâm của ban chỉ đạo phát triển công nghiệp tỉnh năm 2008
Đăng ngày: (10-06-2008); Số lượt đọc: 76
Chương trình công tác trọng tâm của ban chỉ đạo phát triển công nghiệp tỉnh năm 2008 kèm theo Thông báo số 03 /TB-UBND ngày 22 /01/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị

(Kèm theo Thông báo số 03 /TB-UBND ngày 22 /01/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị)

TT

Nội dung công tác

Chỉ đạo

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp

1

Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác năm 2007 và triển khai Chương trình công tác BCĐ phát triển công nghiệp năm 2008.

PCT Nguyễn Đức Cường

Sở Công nghiệp

Thành viên BCĐ.

2

Tham mưu UBND tỉnh để tổ chức Hội nghị xúc tiến kêu gọi đầu tư

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh

Sở Kế hoạch- ĐT

- Sở Công nghiệp

- VP UBND tỉnh.

3

Phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển công nghiệp

PCT Nguyễn Đức Cường

Sở LĐ-TB&XH

- Sở Công nghiệp

- Sở Nội vụ

- LM HTX&ĐNNQ

4

QH phát triển TTCN và làng nghề TTCN đến năm 2015 của các huyện, thị xã

PCT Nguyễn Đức Cường

UBND các huyện, thị xã

- Sở CN

- Sở KH&ĐT

- Sở TN&MT

5

- Tiếp tục thực hiện và rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp – TTCN đến năm 2010.

- Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản ti tan

- QH phát triển TTCN và làng nghề

PCT Nguyễn Đức Cường

Sở Công nghiệp

- Sở KH &ĐT.

- Sở NN và PTNT

- Sở TN&MT

- Các huyện, thị xã

6

Lập thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập KCN Quán Ngang

PCT Nguyễn Đức Cường

BQL các Khu CN tỉnh

- Sở Kế hoạch và ĐT

- Sở Xây dựng

7

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Đông Hà, KCN Quán Ngang

PCT Nguyễn Đức Cường

BQL các Khu CN tỉnh

- Sở Xây dựng

- Sở Kế hoạch - Đầu tư

8

Kiểm tra và chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn

PCT Nguyễn Đức Cường

Sở TN&MT

- Sở Công nghiệp.

- BQL các KCN

9

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy Bia Hà Nội tại Quán Ngang

PCT Nguyễn Đức Cường

BQL các Khu CN tỉnh

Sở Công nghiệp

10

Chỉ đạo và tạo điều kiện khởi công nhà máy đóng tàu Cửa Việt - Vinashin

PCT Nguyễn Đức Cường

Sở Công nghiệp

- Sở TN&MT

- Sở XD

- UBND huyện Triệu Phong

11

Chỉ đạo và xúc tiến khởi công xây dựng Nhà máy: xi măng 35 vạn tấn/năm tại Cam Lộ.

PCT Nguyễn Đức Cường

Sở Xây dựng

- Sở Công nghiệp

- Sở KH&ĐT

- C.ty CP xi măng Trường Sơn

- UBND huyện Cam Lộ

12

Chỉ đạo và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhà máy nghiền Clinke 25 vạn tấn/năm tại KCN Nam Đông Hà

PCT Nguyễn Đức Cường

BQL các Khu Công nghiệp

- Sở Xây dựng

- Sở Công nghiệp

- C.ty thạch cao XM

13

Chỉ đạo hoàn thành và đưa vào sản xuất nhà máy may xuất khẩu Hoà Thọ - Đông Hà tại KCN Nam Đông Hà

PCT Nguyễn Đức Cường

- BQL các KCN

- Ban quản lý DACSHT tỉnh

- Sở Công nghiệp

14

Tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án Điểm may mặc và dịch vụ Hải lăng của Tổng Công ty Phong Phú

PCT Nguyễn Đức Cường

UBND huyện Hải Lăng

- Sở KH&ĐT

- Sở Công nghiệp

15

Theo dõi và chỉ đạo đấy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các nhà máy thuỷ điện nhỏ Đa Krông I, Đa Krông II, A Cho…

PCT Nguyễn Đức Cường

Sở Công nghiệp

- Sở KH&ĐT

- UBND huyện Đakrông

- Các nhà đầu tư

16

Khảo sát đánh giá tài nguyên khoáng sản ti tan trong khu vực quy hoạch khu du lịch Cửa Tùng - Cửa Việt để đề xuất UBND tỉnh giải pháp tận thu khoáng sản

PCT Nguyễn Đức Cường

Sở TN&MT

- Sở Công nghiệp

- BQL các khu du lịch

- UBND huyện Gio Linh

17

Tiếp tục rà soát quy hoạch và xây dựng vùng nguyên liệu cung cấp cho công nghiệp chế biến: Gỗ, cao su, hồ tiêu, cà phê, sắn

PCT Nguyễn Đức Cường

Sở NN & PTNT

- Sở Tài nguyên & Môi trường.

- UBND các huyện

18

Xây dựng quy chế, hướng dẫn việc xét chọn làng nghề, làng nghề truyền thống và công nhận nghệ nhân, thợ giỏi trình UBND tỉnh ban hành

PCT Nguyễn Đức Cường

Sở NN & PTNT

-Sở Công nghiệp

- LMHTX&DNNQD

19

Triển khai thực hiện Đề án phát triển mạng lưới khuyến công đến 2010, chiến lươc đến 2020

PCT Nguyễn Đức Cường

Sở Công nghiệp

- Sở Nội vụ

- UBND các huyện, thị xã

20

Chỉ đạo triển khai các dự án khuyến công quốc gia và khuyến công tỉnh

PCT Nguyễn Đức Cường

Sở Công nghiệp

Các huyện, thị xã

21

Chỉ đạo và vận động di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp trong nội thị vào các cụm công nghiệp

PCT Nguyễn Đức Cường

UBND thị xã Đông Hà

- Sở Công nghiệp

- Sở TN&MT

22

Tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và hội nhập

PCT Nguyễn Đức Cường

Sở KH&CN

- Sở Công nghiệp

- MHTX&ĐNNQ.

23

Xây dựng quy chế phối hợp giữa các Sở, ban ngành và cơ quan chức năng tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư; ban hành quy trình cấp phép đầu tư theo cơ chế “một cửa”

PCT Nguyễn Đức Cường

Sở KH&ĐT

- BQL các khu CN

- BQL Khu KTTM Lao Bảo.

- Các Sở liên quan

24

Chuẩn bị nội dung tổng kết 5 năm thực hiện NQ 13-NQ/TU của Tỉnh uỷ và tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 12b của HĐND tỉnh

PCT Nguyễn Đức Cường

Sở Công nghiệp

Các ngành thành viên BCĐ PTCN tỉnh

25

Tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện QĐ 80/2002/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng

PCT Nguyễn Đức Cường

Sở NN&PTNT

- Các huyện, thị xã

- Các doanh nghiệp công nghiệp chế biến

26

Xúc tiến kêu gọi đầu tư nhà máy xi măng chất lượng cao công suất trên 1 triệu tấn/năm

PCT Nguyễn Đức Cường

Sở KH&ĐT

- Các Sở: XD, CN, TN&MT

27

Tiến hành tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình công tác BCĐ năm 2008.

PCT Nguyễn Đức Cường

Sở C.nghiệp

Các thành viên BCĐ.

File đính kèm:
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 12
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606