Trang chủ  Liên minh HTX Việt Nam và các tỉnh
Liên minh HTX Việt Nam hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm
Đăng ngày: (12-03-2020); Số lượt đọc: 45
Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, năm 2019 Liên minh HTX Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Bước sang năm 2020, với sự quyết tâm của Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cán bộ, nhân viên của Liên minh HTX Việt Nam, sự tích cực của các HTX và sự bắt tay liên kết của doanh nghiệp, Liên minh HTX Việt Nam đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 Để hoàn thành tốt mục tiêu đề ra, cần có sự đoàn kết, tích cực vào cuộc của cả hệ thống Liên minh, đồng thời các bộ, ngành cần có sự hỗ trợ tích cực để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà các HTX đã và đang gặp phải. Đây là phát biểu chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Liên minh HTX Việt Nam tổ chức ngày 6/1/2020, tại Hà Nội.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế hợp tác (KTHT), HTX, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường cho biết, năm 2019, cả nước thành lập mới 9.500 tổ hợp tác (THT), nâng tổng số THT lên 110.000, tăng 11% so với năm 2019, đạt 136% kế hoạch Nghị quyết. 2.640 HTX mới thành lập, nâng tổng số HTX hiện nay là 24.618, tăng 12% so với năm 2018, vượt 6% kế hoạch năm 2019. Các HTX chia theo lĩnh vực hoạt động gồm: 15.495 HTX nông nghiệp; 2.435 HTX công nghiệp - TTCN; 2.041 HTX thương mại dịch vụ; 1.478 HTX vận tải; 995 HTX xây dựng; 1.183 quỹ TSND; 512 HTX môi trường. Cả nước cũng thành lập mới 16 Liên hiệp HTX, nâng tổng số Liên hiệp HTX lên 85, tăng 9 Liên hiệp HTX so với năm 2018, trong đó phần lớn là các Liên hiệp HTX nông nghiệp ở các tỉnh, thành phố.

Các địa phương trong cả nước đã chỉ đạo thực hiện phát triển KTHT, HTX gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP, Đề án phát triển 15.000 HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả theo Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Đề án xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị… Tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình liên kết với các doanh nghiệp, hộ sản xuất theo chuỗi giá trị; qua đó thúc đẩy phát triển KTHT, HTX. Nhiều HTX thực hiện tái cơ cấu, mở rộng quy mô, thực hiện liên kết với doanh nghiệp và các hộ sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng KHCN vào sản xuất đem lại hiệu quả tích cực.

Quy mô và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của các HTX, Liên hiệp HTX, THT tiếp tục được cải thiện theo hướng mở rộng quy mô, diện tích, số lượng thành viên. Số HTX hoạt động hiệu quả tăng, năng lực quản trị được nâng lên, quy mô và hiệu quả hoạt động SXKD tiếp tục được cải thiện. Nhiều địa phương nhận thức đúng vai trò, vị trí của mô hình HTX, dẫn đầu phong trào thành lập mới, phát triển HTX gắn với nhu cầu thị trường và định hướng phát triển bền vững. HTX kiểu mới gắn với SXKD theo chuỗi giá trị ngày càng được mở rộng cả về số lượng và quy mô, trở thành xu thế chuyển đổi phương thức tổ chức SXKD của các HTX để nâng cao hiệu quả.

Trang-2-Anh-2-bai-Chinh-JPG-1987-1578320

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu khai mạc hội nghị

Nhiệm vụ, mục tiêu trong năm 2020

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo, cho biết trong năm 2020, Liên minh HTX Việt Nam đề ra mục tiêu là thành lập mới ít nhất 5.000 THT; trên 2.500 HTX, 20 Liên hiệp HTX. Tổng số HTX hoạt động có hiệu quả đạt trên 60%. Tổng số cán bộ quản lý HTX có trình độ sơ cấp trở lên tăng 10% so với năm 2019, đạt tỷ lệ trên 70% tổng số cán bộ quản lý HTX. Tổng số thành viên của HTX tăng từ 5% trở lên so với năm 2019. Thu nhập bình quân của người lao động trong HTX tăng 10% trở lên so với năm 2019, đạt trung bình trên 4,5 triệu đồng/người/tháng. Phấn đấu 100% tỉnh, thành phố có Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX với vốn điều lệ trên 20 tỷ đồng. Xây dựng mới 200 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương. 70% số hộ dân nông thôn tham gia thành viên THT, HTX.

Để thực hiện thành công mục tiêu, Liên minh HTX Việt Nam đề ra một số giải pháp cơ bản, là: Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và hệ thống chính trị về hiểu rõ bản chất, cơ chế hoạt động của HTX kiểu mới, vận động, khuyến khích tầng lớp thanh niên tiếp thu tiến bộ KHCN, tham gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo mô hình HTX.

Phát triển HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương, trên cơ sở liên kết hộ sản xuất với doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ hàng hóa. Sửa đổi Luật HTX 2012, Luật Đất đai và các văn bản pháp luật khác có liên quan tạo khuôn khổ pháp luật thuận lợi cho KTHT, HTX phát triển nhanh, bền vững. Sửa đổi quy định Luật Đất đai và có chính sách hỗ trợ, thúc đẩy tích tụ và tập trung ruộng đất, tạo điều kiện cho HTX sản xuất theo mô hình “cánh đồng lớn”.

“Bố trí riêng và tăng nguồn ngân sách để thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển KTHT, HTX như chính sách về thuế, tín dụng, huy động vốn, ưu đãi tiền cho thuê đất đối với HTX… Tập trung nguồn lực hỗ trợ cho lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xây dựng và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiệu quả”, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cho biết.

Trang-2-Anh-3-bai-Chinh-JPG-6540-1578320

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Cần sự vào cuộc của các cấp, bộ, ngành

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí Thư trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao kết quả đạt được năm 2029 và định hướng trong năm 2020 của Liên minh HTX Việt Nam. Năm 2019 đất nước ta đối mặt với những khó khăn như thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu, nhưng chúng ta có 12/12 chỉ tiêu đạt và vượt, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.800 USD, tổng sản phẩm của nền kinh tế đạt hơn 266 tỷ USD. Dự trữ ngoại tệ vượt con số 50 tỷ USD, kinh tế tăng trưởng ổn định, kiềm chế lạm phát. Kết quả đạt được này có sự đóng góp quan trọng của hệ thống Liên minh HTX từ Trung ương tới địa phương, bởi KTHT đã đóng góp 10% vào GDP quốc gia.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, lần nào họp Quốc hội ông cũng có kiến nghị Đảng, Nhà nước cần quan tâm tới KTHT, HTX. Thời gian qua, KTHT, HTX đã góp phần giải quyết được 2,5 triệu việc làm thường xuyên cho người lao động để ổn định cuộc sống. Hoạt động của Liên minh HTX từ Trung ương tới địa phương đã và đang góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh trật tự, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tuy nhiên, qua đánh giá thì một số HTX còn khó khăn, công tác liên kết tiêu thụ, phát triển SXKD còn hạn chế, việc phổ biến nhân rộng mô hình HTX điển hình còn hạn chế, chất lượng cán bộ còn thấp. Một số chính sách chưa thực sự đi vào cuộc sống, nhất là chính sách về vốn vay, đất đai, KHCN... Chúng ta đã tập trung tháo gỡ nhưng mà chưa tháo gỡ hết. Do vậy phải làm sao để có chuyển biến đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, có cơ chế tháo gỡ về chính sách.

“Cơ chế tài chính phải minh bạch, những gì chưa hợp lý thì phải sửa để chính sách phải thực sự đi vào cuộc sống. Phải nâng cao chất lượng cán bộ của Liên minh và HTX. Làm sao có sự gắn kết, thúc đẩy phát triển KTHT, HTX phát triển bền vững. Phải chú ý đến chất lượng hoạt động, phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Liên minh và cả các HTX. Con người đứng đầu của HTX phải tâm huyết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để thúc đẩy phát triển HTX kiểu mới”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

File đính kèm:
Phạm Duy- Thời báo kinh doanh
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 13
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606