Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
Tin: Họp Ban chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị năm 2019
Đăng ngày: (08-03-2019); Số lượt đọc: 530
Ngày 27/2/2019, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển kinh tế tập thể tỉnh đã tổ chức cuộc họp đánh giá hoạt động năm 2018 và triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu tại cuộc họp

 Toàn tỉnh hiện có 311 HTX hoạt động theo Luật HTX 2012, trong đó có 284 HTX nông nghiệp, 08 HTX giao thông vận tải, 11 Quỹ tín dụng nhân dân, 05 HTX công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), 01 HTX môi trường. Tổng số HTX thành lập mới năm 2018 là 15 HTX, giải thể 5 HTX. Tổng số thành viên trong các HTX là 95.413 thành viên.

Năm 2018, BCĐ KTTT các cấp đã tích cực tập trung chỉ đạo, tập thực hiện các nhiệm vụ được đề ra tại chương trình công tác trong tậm năm 2018 của BCĐ KTTT tỉnh; đã chủ động lồng ghép nguồn lực của mình để hỗ trợ đầu tư cho khu vực kinh tế tập thể; các huyện, thành phố, thị xã ban hành các Nghị quyết cụ thể về phát triển HTX gắn với quá trình tái cấu ngành kinh tế và tái cơ cấu nông nghiệp ở địa phương, các HTX chủ động nghiên cứu xây dựng các đề án xây dựng các chuổi giá trị sản phẩm hàng hóa, khai thác tốt lợi thế của địa phương từ đó tạo ra phong trào sôi động xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuổi giá trị và xây dựng nông thôn mới. Phong trào phát triển kinh tế hợp tác đã có bước phát triển tích cực.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh: Trong năm 2019, cần tiếp tục đẩy mạnh, công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước về đổi mới phát triển kinh tế tập thể; mô hình HTX kiểu mới, bản chất giá trị HTX, vai trò lợi ích của HTX trong phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của HTX. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các HTX thực hiện các quy định trong Luật HTX. Chỉ đạo, hướng dẫn xử lý dứt điểm các HTX đã chuyển đổi nhưng hoạt động cầm chừng, tái cơ cấu lại hoạt động không hiệu quả phù hợp với Luật HTX 2012. Thường xuyên củng cố và nâng cao vai trò trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo kinh tế tập thể các cấp, kịp thời cung cấp, trao đổi thông tin giữa các cấp để tạo thành sức mạnh đồng bộ, thống nhất từ trên xuống để tập trung chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng phong trào kinh tế tập thể ngày càng phát triển, hoạt động có hiệu quả thiết thực.

File đính kèm:
Tin: Diệu Huyền
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 10
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606