Trang chủ  Kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị
Xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu ở xã hai lần anh hùng
Đăng ngày: (20-02-2019); Số lượt đọc: 53
(QT) - Xã Vĩnh Thủy của huyện Vĩnh Linh hai lần vinh dự được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động thời kì đổi mới. Ngày 5/5/2015, Vĩnh Thủy là xã đầu tiên của tỉnh Quảng Trị đón nhận bằng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Sau 3 năm vừa phát triển, vừa làm giàu thêm các tiêu chí, tháng 2/2018 Vĩnh Thủy lại là một trong 8 xã đầu tiên của tỉnh Quảng Trị tiến lên xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Đạt được kết quả to lớn ấy là cả quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Thủy để thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”.
Cơ giới hóa nông nghiệp là điểm nhấn quan trọng của nông thôn mới kiểu mẫu tại Vĩnh Thủy

Được Tổng Bí thư động viên

Trước khi đón nhận xã đạt chuẩn NTM, ngày 4/2/2015 xã Vĩnh Thủy vinh dự được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác các bộ, ngành Trung ương đến thăm động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Thủy có nhiều kết quả tốt trong xây dựng NTM. Nói chuyện với cán bộ và nhân dân xã Vĩnh Thủy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọnghoan nghênh, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà xã Vĩnh Thủy đạt được trong tất cả các mặt đời sống.

 

Năm 2014 tỉ lệ hộ nghèo của xã là 3,87% (theo tiêu chí cũ) thì đến cuối năm 2017 chỉ còn lại 2,79%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 là 29,30 triệu đồng, đến tháng 8/2018 đạt 39 triệu đồng, tăng hơn 9 triệu đồng/4,5 năm. Hiện tại tỉ trọng ngành nông nghiệp của Vĩnh Thủy chiếm trên 45% trong tổng giá trị sản phẩm của toàn xã; dịch vụ, thương mại, ngành nghề và tiểu thủ công nghiệp chiếm trên 35%.Lần ấy,Tổng Bí thư dặn dò trong thời gian tới, chính quyền địa phương cần tập trung phân tích nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế để có giải pháp chỉ đạo phát triển tốt hơn nữa.Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh việc giữ vững phẩm chất cách mạng của người cán bộ, đảng viên hiện nay, không vì lợi ích riêng của bản thân mà làm những việc ảnh hưởng đếnĐảng, đến quyền lợi của người khác. Cùng với đó, phải chăm lo củng cố cho Đảng, phải nhận thức đúng đắn sức mạnh của lòng dân. Việc xây dựng NTM không chỉ là xây dựng về cơ sở vật chất, nâng cao đời sống của người dân, mà quan trọng hơn là phải xây dựng con người mới ở nông thôn, năng động, sáng tạo, biết tận dụng lợi thế để phát triển, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp để Vĩnh Thủy xứng đáng là đầu tàu cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM mà cả đất nước đang vào cuộc.

Phân tích nguyên nhân để Vĩnh Thủy trở thành xã NTM đầu tiên của Quảng Trị, Chủ tịch xã Phan Ngọc Nghĩa cho biết trên cơ sở phát huy nội lực, truyền thống cách mạng và sự lựa chọn đúng đắn của Ban chỉ đạo xây dựng NTM cùng với quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền địa phương và nhân dân như được tiếp thêm sức mạnh để Vĩnh Thủy bứt phá vươn lên bằng những chương trình, việc làm cụ thể. Nhiều mô hình kinh tế trang trại, tiểu trang trại được áp dụng sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho người dân. UBND xã sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư làm cho dân tin, dân chủ động tham gia xây dựng NTM, đặc biệt đã tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, huy động được sự vào cuộc của các hợp tác xã, các cơ quan, doanh nghiệp và toàn dân là yếu tố quyết định mọi thắng lợi trong xây dựng NTM.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đánh giá cao Vĩnh Thủy trong quá trình xây dựng NTM. Việc chọn xã Vĩnh Thủy xây dựng NTM kiểu mẫu thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của xã, huyện và toàn tỉnh. Cái cốt yếu của xây dựng NTM kiểu mẫu là tổ chức lại sản xuất một cách căn cơ, khoa học, không ngừng nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Thủy cần cố gắng phát huy hơn nữa để công cuộc xây dựng NTM của Đảng và Nhà nước đang tập trung thực hiện sớm trở thành việc làm ý nghĩa, nhân văn.


Tuy nhiên, ông Phan Ngọc Nghĩa cũng thẳng thắn thừa nhận đạt chuẩn NTM với 19/19 tiêu chí chỉ là điểm bắt đầu vì cuộc sống luôn vận động và phát triển không ngừng nên đòi hỏi đời sống vật chất, tinh thần của người dân luôn được nâng cao. Nếu bằng lòng với kết quả đạt được mà không tiếp tục phấn đấu vươn lên làm giàu các tiêu chí thì sẽ tụt hậu. Vì vậy, Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Thủy đã luôn đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực để tiếp tục chỉ đạo xây dựng NTM giai đoạn mới một cách toàn diện. Tìm và khắc phục các tiêu chí đạt chuẩn chưa cao, chưa bền vững để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Cụ thể, xã tiếp tục tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức và sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của người dân. Tranh thủ tốt ngoại lực, phát huy nội lực làm cho cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của huyện. Tiếp tục vận động nhân dân và cả hệ thống chính trị tích cực duy trì và hưởng ứng cuộc vận động xây dựng NTM giai đoạn 2015- 2020.

Không ngừng nâng cao các tiêu chí

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thủy Nguyễn Thanh Bình cho biết giai đoạn 2016-2018, Vĩnh Thủy tiếp tục hưởng ứng phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng NTM”. Đảng bộ và nhân dân toàn xã nhận thức rằng đây là một chương trình để tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn, nhằm tạo ra bước chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa trong nông nghiệp, nông dân và nông thôn để nông thôn phát triển có định hướng, có quy hoạch hợp lí, kết cấu hạ tầng hiện đại, có môi trường sống xanh-sạch- đẹpthân thiện-văn minh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Thủy xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2016-2018 để tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Chính vì vậy mà việc triển khai kế hoạch thực hiện để duy trì và nâng cao 19 tiêu chí đạt chuẩn, giai đoạn 2016-2018 là rất đúng lúc, đúng thời điểm và phù hợp với lộ trình tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

Để duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM giai đoạn 2016-2018, ông Nguyễn Thanh Bình chia sẻ Đảng bộ xã đã tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tổng hợp các nguồn lực và toàn bộ hệ thống chính trị, cùng toàn thể nhân dân vào cuộc tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng các tiêu chí, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững, gắn việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với quan điểm xây dựng NTM là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, tiến tới phấn đấu xây dựng “xã đạt chuẩn NTM mới kiểu mẫu” giai đoạn 2018-2020.

Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của xã quyết định ưu tiên đầu tư cho những tiêu chí đã đạt nhưng ở mức thấp và quan trọng như giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa- trường học. Đặc biệt chú trọng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, để từ đó tạo thêm nguồn lực cho xây dựng NTM. Đồng thời thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nội dung duy trì, nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn và công tác bảo vệ môi trường trong nông thôn, trên đồng ruộng và các cơ sở sản xuất kinh doanh luôn được chú trọng.

Là một xã thuần nông nên Vĩnh Thủy xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng hàng hóa và chuỗi sản phẩm. Tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, thâm canh, dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn nhằm ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kĩ thuật, tiến tới gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Chuyển đổi diện tích một số cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây khác hoặc chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản hiệu quả hơn. Phát triển các loại cây chủ lực của địa phương, gắn với khai thác lợi thế về đất đai, để sản xuất lúa chất lượng cao, lúa sạch và mở rộng diện tích các cây ăn quả đặc sản theo tiêu chuẩn VietGAP. Khuyến khích phát triển rừng trồng theo hướng thâm canh và cây gỗ lớn cho năng suất và hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện Vĩnh Thủy luôn quan tâm đến việc liên doanh, liên kết xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, vì vậy quá trình tái cơ cấu nông nghiệp của xã đã đạt những kết quả rất tốt, tạo ra nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả, như trồng và khai thác hơn 1.100 ha cao su tiểu điền, 12 ha hồ tiêu, 1.500 ha rừng trồng, 30 ha cây ăn quả các loại. Ngoài ra có trên 100 trang trại, gia trại tổng hợp, hơn 500 ha lúa chất lượng cao, cánh đồng lớn...

Giai đoạn 2016-2018, Vĩnh Thủy xuất hiện nhiều mô hình hay như dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn; mô hình liên doanh sản xuất lúa hữu cơ hơn 32 ha đã đưa lại hiệu quả kinh tế cao, an toàn cho người sản xuất và góp phần bảo vệ môi sinh môi trường; mô hình liên doanh sản xuất lúa giống của HTX Thủy Ba Tây; mô hình tưới thông minh cho hơn 82 ha lúa; mô hình cây trồng cạn có tưới của HTX Đức Xá; mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ 10 ha và cây ăn quả 48 ha của Hội làm vườn Tân Thủy và HTX Nông sản Tây Vĩnh Thủy cho hiệu quả cao. Hiện hội đang xúc tiến làm chứng nhận VGAP cho 2 loại quả là thanh long ruột đỏ và bưởi da xanh.

Trong quá trình làm giàu các tiêu chí NTM đã xuất hiện những tấm gương tiêu biểu như ông Trần Đăng Chiến ở Đức Xá, ông Nguyễn Văn Hoát ở Linh Hải và nhiều hộ gia đình khác đã hiến đất, hiến cây, phá dở tường rào để mở đường mới, nới rộng đường cũ cho thôn xóm mình. Ông Lê Văn Quỳnh, Giám đốc HTX Linh Hải và ông Cao Duy Lộc, Giám đốc HTX Thủy Ba Hạ đã trích kinh phí HTX hơn 700 triệu đồng bê tông hóa gần 1 km đường thôn, xây dựng sân khấu ngoài trời, tu sửa nâng cấp nhà văn hóa thôn. Ông Trần Văn Binh, Trưởng Ban phát triển thôn Thủy Ba Đông mặc dù mới nhận việc song đã tích cực và sáng tạo huy động nhân dân hỗ trợ máy để nạo vét cống rãnh, phát quang bụi bờ, xây mới hàng rào và tạo hành lang trồng cây bóng mát, trồng hoa trên tuyến tỉnh lộ đi qua thôn, vận động bà con chỉnh trang nông thôn, kéo lắp hệ thống đèn chiếu sáng trên toàn thôn...

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu Nhằm duy trì, nâng cao chất lượng NTM, tỉnh Quảng Trị đã ban hành Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 gồm 12 tiêu chí để các địa phương triển khai. Trên cơ sở đó, xã Vĩnh Thủy đã được Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Quảng Trị chọn thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Ông Phan Ngọc Nghĩa chia sẻ thời gian xây dựng xã NTM kiểu mẫu chưa được bao lâu nhưng xã gặp thuận lợi vì có nhiều nội dung và tiêu chí đã được nâng cao sau đạt chuẩn, có nhiều kinh nghiệm được tích lũy trong những năm xây dựng NTM, được sự quan tâm và hỗ trợ tích cực của lãnh đạo và các ban, ngành của huyện, tỉnh. Tuy nhiên, bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu của tỉnh cũng mới ban hành, cơ sở cần có thời gian để nghiên cứu và bàn bạc giải pháp thực hiện nên kết quả đạt Vĩnh Thủy đạt đến hôm nay chưa thật như mong muốn. Đến tháng 8/2018 sau khi đánh giá rà soát lại kết quả Vĩnh Thủy đã đạt được 15/25 nội dung và 7/12 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Vĩnh Thủy quyết tâm về đích xã NTM kiểu mẫu vào năm 2020.

Hiện tại xã Vĩnh Thủy đã xây trên 60 bể thu gom rác thải nội thôn và nội đồng. Rác thải trước đây xã tự tiêu hủy nay đã hợp đồng với Công ty môi trường đô thị huyện tiêu hủy và tỉ lệ rác được thu gom tiêu hủy đạt trên 96%. Chăn nuôi gia súc gia cầm xử lí chất thải bằng Đệm lót sinh học và hầm Bi ô ga nên giảm tải ô nhiễm môi trường.

Điều đáng mừng là ý thức của người dân ngày càng được nâng cao trong xây dựng NTM kiểu mẫu và bảo vệ môi trường sống. Bà con đã cùng nhau xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch- đẹp. Các công sở, trường học và nhiều hộ gia đình đã tu sửa nhà cửa, hàng rào, cổng ngõ, khuôn viên khang trang, đẹp, sạch sẽ thoáng mát. Khối Mặt trận, Đoàn thể có phong trào tự quản chăm sóc các tuyến đường nội thôn, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Theo ông Phan Ngọc Nghĩa, kinh nghiệm cho thấy quá trình xây dựng NTM và NTM kiểu mẫu cần phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay, chung sức của toàn dân. Cán bộ, đảng viên gương mẫu tiên phong trong từng lời nói và việc làm cụ thể. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động từ trong cán bộ, đảng viên ra đến quần chúng nhân dân, đây là công việc rất quan trọng với tinh thần không chỉ đạo chung chung, mà phải có kế hoạch cụ thể, khoa học, tỉ mỉ, sát đúng và khả thi. Thực hiện phân công phân nhiệm cụ thể, chọn việc dễ làm trước, khó làm sau, công trình thiết yếu quan trọng ưu tiên làm trước, phải có điểm nhấn, điểm ưu tiên làm điểm và có phong trào thi đua học hỏi lẫn nhau.

Đặc biệt, xã chú trọng ưu tiên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân và coi đây là then chốt, là trọng tâm trong xây dựng NTM. Phải huy động tổng hợp mọi nguồn lực và biết phát huy hiệu quả của từng nguồn lực. Huy động đóng góp của dân cần hợp lí, sử dụng đúng mục đích và công khai minh bạch. Công tác chỉ đạo, điều hành phải quyết liệt nhanh nhạy, đôn đốc kiểm tra sâu sát, nắm bắt khó khăn thuận lợi của cơ sở để kịp thời giúp đỡ tháo gỡ và động viên phong trào.

File đính kèm:
Trần Tú Linh
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 2
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606