Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
"ĐOÀN KẾT, KỶ CƯƠNG, HÀNH ĐỘNG, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ", xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam vững mạnh, góp phần phát triển KTHT, HTX nhanh và bền vững
Đăng ngày: (16-02-2018); Số lượt đọc: 308
Năm 2018, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 theo Nghị quyết của BCH Liên minh HTX Việt Nam khóa V, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 theo chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và cấp ủy chính quyền địa phương.

Năm 2018, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 theo Nghị quyết của BCH Liên minh HTX Việt Nam khóa V, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 theo chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và cấp ủy chính quyền địa phương.

 

Nhân dịp đầu xuân, Thời báo Kinh Doanh đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển KTTT, HTX về mục tiêu nhiệm vụ của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam năm 2018. 

Thưa Chủ tịch, năm 2017, nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đúng thời điểm mà Chính phủ giao nhiều trọng trách cho Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch thấy có những thuận lợi, thách thức và khó khăn gì? 

Được lãnh đạo Đảng, Chính phủ giao nhiệm vụ, đây là vinh dự nhưng cũng có nhiều thách thức đối với tôi. Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các thành viên là HTX, tổ hợp tác (THT); đóng vai trò nòng cốt và quan trọng trong phát triển kinh tế hợp tác (KTHT), HTX. 

Phát triển KTHT, HTX là một chủ trương lớn của Đảng trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, xây dựng nông thôn mới và xoá đói giảm nghèo; có tác động phát triển bền vững kinh tế – xã hội và ổn định chính trị, nhất là địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa. 

Luật HTX năm 2012 và các khung khổ pháp luật có liên quan, cơ bản phù hợp với thực tiễn, ngày càng hoàn thiện, tạo thuận lợi cho hoạt động của các HTX. Qua 5 năm thực hiện Luật HTX 2012, nhận thức của người dân các cấp, các ngành về HTX kiểu mới được nâng lên. Các bộ ngành, cấp uỷ chính và quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo, đầu tư công sức và các nguồn lực để phát triển HTX. 

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo thăm gian hàng trưng bày sản phẩm của các HTX Đồng bằng sông Hồng, tại hội nghị kết nối và sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (Ninh Bình 2017)
 

Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam được tổ chức chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương, với trên 1.500 cán bộ, viên chức có nhiều kinh nghiệm trong vận động, hỗ trợ, tư vấn và quản lý HTX, cơ sở vật chất hiện có đã và đang làm tốt nhiệm vụ phát triển KTHT, HTX. 

Thị trường các yếu tố đầu vào, hàng hoá dịch vụ phát triển, tạo điều kiện cho HTX huy động các nguồn lực như lao động, vốn, công nghệ… để thực hiện các phương án, dự án sản xuất kinh doanh, tạo việc làm. 

Bên cạnh những thuận lợi, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đã và đang gặp không ít thách thức, khó khăn và trở ngại trong thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao. 

Nhu cầu liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân đang trở thành một xu hướng tất yếu nhưng phần lớn hộ cá thể và HTX chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX có thu nhập trung bình, tích luỹ về tài sản, tài chính còn ít, kiến thức kinh tế thị trường và hiểu biết pháp luật còn hạn chế, chưa đủ khả năng để xây dựng dự án đầu tư có hiệu quả, tìm kiếm công nghệ và ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm hàng hoá. 

Trong thực tiễn phát triển HTX ở nước ta và các nước trên thế giới (Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…), Nhà nước luôn có vai trò quan trọng trong hỗ trợ vốn tín dụng, đầu tư cơ sở hạ tầng, cung ứng dịch vụ cho HTX, nhưng với nguồn lực hạn chế của ngân sách nhà nước hiện nay và cơ chế hỗ trợ còn phân tán, rất ít HTX được tiếp cận sự hỗ trợ của Nhà nước. 

Khung khổ pháp lý còn một số bất cập, thiếu đồng bộ, còn tồn tại cơ chế xin cho, thủ tục hành chính phức tạp. Xây dựng quan hệ sản xuất THT, HTX là một công việc khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải kiên trì, có năng lực vận động quần chúng, tư vấn; tuy nhiên sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở một số địa phương còn hạn chế. Với nguồn lực hiện có, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam chưa có khả năng hỗ trợ tư vấn và cung ứng các dịch vụ cho phần lớn các HTX. 

Điều thuận lợi là cơ bản, khó khăn thách thức là khách quan, với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, tôi tin tưởng rằng những mục tiêu và nhiệm vụ phát triển KTHT, HTX năm 2018 sẽ đạt được thắng lợi.

Chủ tịch thăm gian hàng của LMHTX tỉnh Hưng Yên (12/2017) 
 

Như Chủ tịch cho biết, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam sẽ thực hiện nhiều đề án, trong đó có đề án phối hợp cùng với các bộ, ngành đến năm 2020 xây dựng 15.000 HTX nông nghiệp có hiệu quả. Xin Chủ tịch cho biết, đến nay các đề án này đã được thực hiện như thế nào? 

Để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển KTHT, HTX, xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam vững mạnh trong năm 2018 và những năm tiếp theo, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam thực hiện chương trình hành động với đồng bộ các giải pháp. 

Theo đó, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam vừa xây dựng và triển khai khoảng 10 đề án ở các lĩnh vực về cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh giản, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, viên chức; nâng cao năng lực hỗ trợ và tư vấn, cung ứng dịch vụ cho các HTX, hiện đại hoá hoạt động thông tin, nâng cao năng lực công tác truyền thông, tổ chức diễn đàn kinh tế hợp tác và hội chợ HTX hàng năm… 

Một trong những đề án trọng điểm mà hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và các cấp, các ngành ở Trung ương, địa phương thực hiện là triển khai xây dựng 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo Nghị quyết 32 của Quốc hội. Trong đó, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của 3.600 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả; thành lập mới 6.000 HTX nông nghiệp; cơ cấu lại 7.200 HTX nông nghiệp hoạt động để sản xuất – kinh doanh có hiệu quả.

Chủ tịch khảo sát mô hình hoạt động của Quỹ trợ vốn xã viên Tp.HCM (CCM) (10/2017) 

Với chức năng và nhiệm vụ của mình, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam sẽ thực hiện một số giải pháp, công việc: Triển khai xây dựng các mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị trên diện rộng ở các tỉnh, thành phố bằng nhiều nguồn lực có khả năng huy động; tư vấn và hỗ trợ các HTX nông nghiệp đầu tư chiều sâu áp dụng công nghệ cao để nâng cao hiệu quả; chủ trì việc vận động tư vấn giúp HTX xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh để đăng ký thành lập.

Phối hợp các sở, ngành địa phương đánh giá phân loại các HTX hoạt động chưa có hiệu quả để huy động các nguồn lực hỗ trợ cơ cấu lại sản xuất gắn với tiêu thụ; đổi mới cơ chế hoạt động của các quỹ hỗ trợ phát triển HTX để tăng khối lượng vốn cho vay đến với HTX… 

Trong không khí tưng bừng đất nước vào Xuân, năm 2018 là năm bản lề toàn Đảng, toàn dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, mục tiêu nhiệm vụ và chương trình hành động của Liên minh HTX Việt Nam trong năm 2018 là gì, thưa Chủ tịch? 

Năm 2018, toàn hệ thống Liên minh HTX Việt Nam nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu phát triển KTHT, HTX nhanh và bền vững với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, mô hình hợp tác có hiệu quả; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX hiện có; đẩy mạnh xây dựng HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị. 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, liên kết chặt chẽ và có hiệu quả hệ thống; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động cung ứng các dịch vụ cho HTX; nâng cao năng lực cơ sở vật chất và đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động; nâng cao vị trí và phát huy vai trò của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong phát triển KTHT, HTX. 

Chủ tịch làm việc với Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam (10/2017)

Một số chỉ tiêu: thành lập mới từ 4.500 đến 5.000 THT; thành lập mới 2.300 HTX và Liên hiệp HTX trở lên, trong đó có 1.500 HTX nông nghiệp; xây dựng khoảng 120 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị; tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả phấn đấu đạt 50%; phấn đấu tăng 30% số lượng cán bộ quản lý HTX tham gia đào tạo bồi dưỡng so với năm 2017. Số lượng thành viên HTX tăng từ 10% so với năm 2017. Tăng khoảng 20% số HTX thành viên Liên minh HTX tỉnh, thành phố so với năm 2017, chiếm 80% trở lên so với tổng số HTX của các tỉnh, thành phố. Phấn đấu 100% các tỉnh, thành phố có Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX. 

Để thực hiện được các mục tiêu, toàn hệ thống Liên minh HTX Việt Nam bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. 

Đẩy mạnh và đổi mới phương thức tuyên truyền, truyền thông về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển HTX. Đẩy mạnh xây dựng HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị ở các tỉnh, thành phố. Đầu tư nâng cao năng lực hỗ trợ, tư vấn và cung ứng dịch vụ theo nhu cầu của các HTX. 

Phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&PTNT, cấp uỷ và chính quyền địa phương triển khai xây dựng 1.500 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả. Nâng cao hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của HTX. 

Chủ động nghiên cứu, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của HTX để tham mưu đề xuất với Đảng và Nhà nước sửa đổi chính sách, cơ chế; Củng cố, nâng cao hiệu quả công tác thông tin trong hệ thống. 

Cơ cấu lại bộ máy, cán bộ, tăng cường liên kết hệ thống, đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Tổ chức diễn đàn kinh tế hợp tác, HTX và Hội chợ HTX hàng năm. 

 

File đính kèm:
Minh Trang
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 16
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606