Trang chủ  Thông báo
Khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khoá V
Đăng ngày: (22-01-2018); Số lượt đọc: 406
Trong hai ngày 20-21/1, Hội nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa V nhằm tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 diễn ra tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong hai ngày 20-21/1, Hội nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa V nhằm tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 diễn ra tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Ban chap hành LM HTX Viet Nam

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; ông Bùi Thế Đức, Phó trưởng ban Tuyên giáo TW; ông Trần Thanh Nam, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cùng một số lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp là đối tác của Liên minh HTX Việt Nam.

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao những thành tích mà Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX các cấp đã đạt được trong năm vừa qua.

Năm 2017 kết thúc, đất nước sau nhiều năm đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội với nhiều con số kỷ lục trong 5-10 năm tăng trưởng 6,81%, là một trong những nước có tốc độ phát triển cao; lạm phát thấp, số doanh nghiệp được thành lập mới cao; thu hút FDI gần 30 tỷ USD, chỉ số xuất khẩu 425 tỷ USD, độ mở nền kinh tế cao, thị trường chứng khoán tiền tệ, ổn định. 

Qua báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam và ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tường Vương Đình Huệ ghi nhận khu vực kinh tế tập thể (KTTT), nòng cốt HTX, năm 2017 đã đạt được những thành tích ấn tượng. Số lượng HTX tăng hơn 46% so với 2016. "Đây là con số tăng kỷ lục, 1 năm tăng gần 50%", Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Số lượng HTX hoạt động hiệu qủa cũng tăng ấn tượng. Năm 2012 có 10% HTX hoạt động hiệu quả, con số này của năm 2017 đã là 38%. Như vậy sau 5 năm số lượng HTX làm ăn có hiệu qủa tăng gần 4 lần. 

Số lượng thành lập mới hoạt động đồng đều có hiệu quả. Tăng mạnh nhất trong lĩnh vực nông nghiệp, còn các HTX khác cũng phát triển mạnh. Chính vì vậy, đây vừa là kết quả vừa là nguyên nhân góp phần vào hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Việc KTTT, nòng cốt HTX hoạt động hiệu quả đã làm hiệu quả kinh tế tăng lên, đóng góp chung vào GDP cả nước, quan trọng là góp phần giải quyết công ăn việc làm, nâng cao phúc lợi cho nông dân, thành viên HTX,  góp phần tái cơ cấu nông nghiệp.

Ngay từ khi triển khai xây dựng chương trình nông thôn mới, mục tiêu đạt được là mỗi một xã phải có HTX làm ăn có hiệu qủa, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội.  

Có được thành tích đó là nỗ lực của cả nước trong thực hiện nghị quyết của Đảng và Quốc hội, của Chính phủ, các bộ ngành TW và địa phương.
Năm 2017 tập trung vào sơ kết Luật HTX năm 2012, Chính phủ và các bộ ngành đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có chất lượng tổng kết cao.

Vuong Dinh Hue

 

 Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ

Về nhiệm vụ năm 2018, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo Liên minh HTX Việt Nam cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, Liên minh HTX Việt Nam cần tổ chức quán triệt nhận thức sâu sắc tôn chỉ mục đích chức năng nhiêm vụ của tổ chức Liên minh. Được xác định là tổ chức đại diện cho HTX, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các thành viên, có vai trò dẫn dẫn thúc đẩy HTX, Liên hiệp HTX góp phần bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trong điều lệ đã nói rõ 7 chức năng của cơ quan Liên minh, quán triệt và nhận thức cho đúng, tránh chuyện đi làm nhầm vai. Đề nghị quán triệt cụ thể hoá nội hàm, sau đánh giá thực hiện 7 chức năng này như thế nào.

Thứ hai, quán triệt cho các HTX, Liên hiệp HTX, các thành viên chính thức và liên kết để nhận thức rõ hơn vai trò của KTTT, nòng cốt là HTX. KTTTT là một trong thành phần kinh tế quan trọng của nước ta, đã được xác định tại Hội nghị Trung ương 5 Khoá IX, Chỉ thị 20 của Ban Bí thư, Kế luận 56 của Bộ Chính trị. Mục tiêu phát triển KTTT cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng của nền kinh tế, trong đó là một chủ thể trong nền kinh tế thị trường. 

Thứ ba, đề nghị bám sát điều lệ, tổ chức thực hiện tốt 12 nhiệm vụ giao cho Liên minh HTX Việt Nam, như: tuyên truyền và phổ biến theo văn bản pháp luật; thực hiện các dịch vụ công; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức xã hội khác khác tuyên tuyền về HTX; tập hợp ý kiến nguyện vọng của các thành viên; tuyên truyền vận động các hộ gia đình, các hộ sx nhỏ tham gia HTX; tổ chức đào tạo bồi dưỡng đào tạo nghề trong HTX…tiếp nhận các dự án hỗ trợ; huy động nguồn lực hợp pháp trong và ngoài nước để xây dựng  HTX.

Năm 2018 và những năm tiếp theo bám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Liên minh HTX Việt Nam phát huy vai trò nòng cốt trong việt phát triển KTTT, HTX đẩy mạnh và đổi mới phương thức tuyên truyền, truyền thông về chủ trương chính sách pháp luật, lợi ích của HTX mang lại cho các thành viên để nâng cao nhận thức của người dân.
 
2. Sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách Trung ương cấp bổ sung cho quỹ phát triển HTX, nghiên cứu  đổi mới đề xuất mô hình quỹ HTX.  

3. Xây dựng đề án trình Chính phủ thành lập trung tâm kiểm toán HTX, trực thuộc Liên minh HTX. Khai thác có hiệu quả các trường nghề của HTX để đào tạo nguồn lực cho HTX nói chung.

4. Đổi mới nâng cao năng lực hoạt động cung ứng dịch vụ về công nghệ quản trị và xúc tiến thương mại cho HTX.  

5. Thí điểm một số mô hình một số HTX sản xuất theo chuỗi sản xuất làm cơ sở cho việc tuyên truyền phát triển HTX (Liên kết với các doanh nghiệp). Muốn HTX phát triển tốt cần phải có doanh nghiệp đỡ đầu. Ngược lại, doanh nghiệp muốn cắm chân vào nông nghiệp nông thôn cần phải có mạng lưới KTTT, HTX phát triển. 

6. Tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại cho HTX hàng năm. Tổ chức diễn đàn thường niên về phát triển kinh tế tập thể hàng năm. 

Phó Thủ tướng động viên toàn hệ thống Liên minh Phát huy thành tích đạt được, tập trung chỉ đạo có cách làm hay, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, đóng góp to lớn vào KTTT, trong đó Liên minh HTX Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng.

HTX phát triển cả số lượng và chất lượng

Báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam, cho thấy, đến hết năm 2017 cả nước có 19.487 HTX đang hoạt động, trong đó có 11.756 HTX nông nghiệp, 1.661 HTX thương mại – dịch vụ; 54 Liên hiệp HTX, 97.589 tổ hợp tác với gần 1,6 triệu thành viên… Năm 2017, cả nước có 2.226 HTX thành lập mới, tăng 46,5% so với năm 2016. Vùng có số lượng HTX nhiều nhất là Đồng bằng sông Hồng (27,6%), Bắc Trung bộ (18,7%), ít nhất là Tây  Nguyên (4,9%). 90% số HTX đã đăng ký hoạt động theo Luật, 38% số HTX làm ăn có hiệu quả.

Đánh giá về tình hình phát triển KTHT, HTX năm 2017, Chủ tịch LM HTX Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Bảo cho biết, KTHT, HTX phát triển cả số lượng và chất lượng, doanh thu lợi nhuận tăng hơn so với 2016, mang lại lợi ích cho các thành viên.

Thực tế trong xu thế hiện nay, phát triển KTHT, HTX đang trở thành nhu cầu cần thiết của hộ cá thể, xu hướng ở các địa phương, là phương thức tổ chức sản xuất của quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế.

BCH

Số lượng và chất lượng HTX trong các lĩnh vực đều tăng, nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả. Nhiều địa phương tập trung xử lý giải thể HTX kiểu cũ đã ngừng hoạt động.

Đánh giá về những tồn tại, yếu kém, ông Nguyễn Ngọc Bảo cho rằng số lượng HTX thành lập chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cả nước nhiều xã còn chưa có HTX.

Tỷ lệ lớn HTX nông nghiệp diện tích bình quân đầu người thấp; vốn tự có, năng lực quản trị yếu. Còn HTX trong các lĩnh vưc như tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại còn gặp nhiều khó khăn thách thức, quy mô nhỏ.
Khả năng tiếp cận, huy động nguồn lực từ thị trường của phần lớn các HTX còn hạn chế, yếu kém, trong khi các chính sách hỗ trợ của Nhà nước khó tiếp cận được.

Vuong Dinh Hue

 Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam (ngoài cùng bên trái)

Đánh giá tình hình thực hiện các chức năng nhiệm vụ của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam năm 2017, ông Nguyễn Ngọc Bảo cho biết nhấn mạnh, cả hệ thống đã nỗ lực, huy động các nguồn lực thực hiện có hiệu quả hoạt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo các cấp và chính quyền địa phương xây dựng các Nghị quyết, văn bản pháp luật, kế hoạch… phát triển HTX.

Ngoài ra, toàn hệ thống đã đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; chủ động tích cực triển khai xây dựng HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị bằng nhiều nguồn lực; chủ động tích cực triển khai xây dựng nhiều Đề án nhằm phát triển KTHT, HTX bền vững.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Ngọc Bảo đã chỉ ra một số hạn chế như việc đầu tư cho công tác tuyên truyền còn hạn chế, một số Liên minh tỉnh, thành phố chưa tham mưu hiệu quả cho chính quyền địa phương; hệ thống chưa làm tốt chức năng đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên; cơ sở vật chất của hệ thống còn thiếu thốn, xuống cấp…

Trọng tâm năm 2018, Liên minh HTX Việt Nam đã đặt mục tiêu và các chỉ tiêu cụ thể về phát triển KTHT, HTX như  thành lập mới từ 4.500-5.000 THT; thành lập mới 2.300 HTX và Liên hiệp HTX, trong đó có 1.500 HTX nông nghiệp; xây dựng khoảng 120 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị; tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả phấn đấu đạt 50%. 

Bên cạnh đó, Liên minh HTX Việt Nam cũng đã đặt ra các nhiệm vụ và giải pháp đối với phát triển KTHT, HTX và đối với hệ thống Liên minh trong thời gian tới.

Cụ thể, đối với phát triển KTHT, HTX, tiếp tục quán triệt, thực hiện và tuyên truyền có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về KTHT, HTX.

Phát triển HTX nông nghiệp theo hướng tăng trưởng về quy mô, số thành viên, chuyên ngành; phát triển HTX phi nông nghiệp với số lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và đa dạng ở các ngành, lĩnh vực...
 Đối với hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, đẩy mạnh và đổi mới phương thức tuyên truyền, truyền thông chính sach của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phát triển HTX, lợi ích của HTX mang lại cho các thành viên để nâng cao nhận thức của người dân và các cấp, các ngành về HTX kiểu mới.
 
Đẩy mạnh xây dựng HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị ở các tỉnh thành phố ngay từ đầu năm 2018.
 
Tập trung đầu tư nâng cao năng lực hỗ trợ, tư vấn và cung ứng các dịch vụ theo nhu cầu của các HTX, nhất là các HTX có điều kiện và năng lực sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
 
Phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&PTNT và các cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai thực hiện Đề án phát triển 15.000 HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2002 theo Nghị quyết của Quốc hội.
 
Tăng cường và nâng cao hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên.
 
Chủ động nghiên cứu thực tiễn phát triển kinh tế hợp tác, HTX để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp uỷ và chính quyền địa phương các giải pháp phù hợp; sửa đổi ban hành chính sách và pháp luật.
 
Nâng cao vị trí, vai trò của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phù hợp với Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
 
Củng cố, nâng cao hiệu quả, hiệu quả công tác từ HTX đến Liên minh HTX các tỉnh, thành phố và Liên minh HTX Việt Nam.

Tăng cường liên kết hệ thống; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Phát triển KTHT, HTX nhanh và bền vững; xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam vững mạnh với phương châm "Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả".
 
Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại theo hướng tích cực mở rộng quan hệ hợp tác khai thác có hiệu quả các nguồn lực từ các tổ chức quốc tế phục vụ việc phát triển KTHT, HTX.
 
Tổ chức Diễn đàn Kinh tế hợp tác, HTX và hội chợ HTX hàng năm vào dịp ngày truyền thống HTX (11/4). Xây dựng và trình Chính phủ đề án này ngay từ đầu năm 2018. 

Triển khai đề án xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị

Tại Hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa V, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đã báo cáo kết quả triển khai đề án xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị hai năm (2016-2017) và kế hoạch trong ba năm tới (2018 – 2020);
Đồng thời, công bố lễ tổ chức ra quân triển khai Đề án xây dựng mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị tại các tỉnh/TP và Lễ Ký kết hợp đồng xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị tại các tỉnh, thành phố. Tham gia Lễ ký kết có 5 đơn vị của Liên minh HTX Việt Nam, đại diện 10 Liên minh HTX tỉnh/TP, Viện nghiên cứu, Ngân hàng TMCP Bắc Á, 02 doanh nghiệp và tổ chức DGRV tại Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Văn Thịnh, qua hai năm thực hiện, việc xây dựng và triển khai đề án này là hoàn toàn đúng đắn phù hợp với chủ trương của Đảng, Chính phủ và nhu cầu thực tiễn khách quan; đã hình thành các mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, trong đó có 25 mô hình HTX trực tiếp do Liên minh HTX Việt Nam chỉ đạo, gần 700 mô hình do Liên minh HTX các tỉnh thành phố và HTX trực tiếp xây dựng, riêng khu vực các tỉnh Nam bộ có 146 mô hình.

Nguyen Van Thinh

 Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Đáng chú ý, hơn 50% trong tổng số các mô hình hoạt động có hiệu quả tốt, năng suất lao động của các thành viên hợp tác xã tăng từ 5 - 10%, giá bán sản phẩm tăng từ 20 - 25%, thu nhập của thành viên tăng 30%; các mô hình HTX này đã đóng góp tích cực - hiệu quả vấn đề an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Để tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị trong những năm tới, Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục bám vào các chương trình Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về xây dựng HTX kiểu mới. Bên cạnh đó, trên cơ sở mục tiêu phát triển HTX, Liên hiệp HTX do Đại hội V Liên minh HTX đề ra đến năm 2020 cả nước có 38.000 - 45.000 HTX; 100 - 150 liên hiệp HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm phát triển bền vững với quy mô lớn, có sức lan tỏa.

Cụ thể, trong 03 năm (2018 - 2020) dự kiến xây dựng khoảng 250 - 300 mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị do Liên minh HTX Việt Nam trực tiếp chỉ đạo. Trong đó năm 2018, xây dựng từ 120 - 150 mô hình; năm 2019 xây dựng từ 60 – 80 mô hình; năm 2020 xây dựng từ 60 - 80 mô hình.

Kinh phí sẽ được huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước ở trung ương và địa phương, từ các tổ chức quốc tế; từ các doanh nghiệp, HTX. 

Người tham gia HTX phải hiểu HTX và hiểu mình phải làm gì
 
Đại diện HTX Cần Thơ, chia sẻ, ông là người làm công tác HTX lâu năm nên rất tâm tắc câu của Ban Bí thư và Kết luận 56 của Bộ Chính trị khẳng định: "Phát triển Kinh tế Tập thể là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, sự nghiệp khó khăn phức tạp đòi hỏi kiên trì". Hy vọng sự thấu hiểu, quan tâm, kiên trì của Trung ương, HTX sẽ phát triển.
 
Năm 2017 vừa qua, Trung ương tổ chức tổng kết 5 năm Luật HTX 2012, có 4 hội nghị lớn do Bộ NN&PTNT tổ chức cùng với kết quả tuyên truyền về mô hình HTX từng bước giải toả nghi ngại, mặc cảm do mô hình HTX kiểu cũ để lại. Mô hình sản xuất riêng lẻ sang mô hình sản xuất HTX.
 Riêng trong năm 2017, Liên minh HTX Cần Thơ đã thành lập mới 30 HTX, trong đó có 19 HTX nông nghiệp, 11 HTX phi nông nghiệp. Trong đó, 19 HTX nông nghiệp đều có quy mô lớn hơn trước, có HTX có quỹ đất 500 ha.

"Chúng tôi kết luận rằng, lâu nay HTX yếu vì quy mô quá nhỏ, quy mô quá nhỏ thì không kích thích mô hình dịch vụ", đại diện Cần Thơ nhìn nhận.
Theo đó, Liên minh HTX Cần Thơ cho rằng cần thành lập HTX theo quy mô lớn giải quyết được mâu thuẩn cơ bản quy mô nhỏ không phát huy sức mạnh tập thể.

Thời gian qua, Liên minh Cần Thơ đã giúp nhiều HTX khởi sắc từ nhận thức tới cung cách tổ chức hoạt đông, phát huy được sức mạnh tập thể, thị trường, chất lượng đầu vào và đầu ra. Chính điều này, tạo vị thế cho các HTX, tăng thu nhập của người lao động trong chuỗi giá trị.
Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động năm 2017, Liên minh HTX Cần Thơ nhận thấy, việc tuân thủ các nguyên tắc của HTX theo luật 2012 là cần thiết, một số HTX không quan tâm cái này. Trong xây dựng mô hình quy mô lớn chưa tạo được HTX lớn, tạo ra chuỗi giá trị điển hình chưa rõ ràng và bền vững.

Chưa kể, thực hiện chính sách trong nhiều năm qua cho thấy thực trạng, rất nhiều nhưng phân tán, ngành nào cũng có thể làm. Khi làm chính sách không đánh giá, không điều chỉnh được là hạn chế. Nói nhiều nhưng chính sách rõ ràng thì chưa.

Liên minh HTX Cần Thơ kiến nghị 3 nhóm giải pháp. Thứ nhất, giải pháp bên trong - quyết định tồn tại của HTX.

"Làm cho thành viên tham gia HTX hiểu HTX. Chúng tôi không quan trọng về số lượng mà quan trọng chất lượng, hiệu quả cần phải rõ ràng, phân tích rõ tham gia HTX sẽ được gì. Cán bộ HTX phải là người nông dân ở đó vì đó là niềm tin", đại diện Liên minh HTX Việt Nam cho biết.

Thứ hai, củng cố hỗ trợ HTX, lập đoàn xuống HTX giúp HTX làm hò sơ sổ sánh, chứng nhận thành viên. Ủng hộ tin tưởng lẫn nhau. Làm rõ ràng quy định tạo niềm tin cho đối tác là DN, ngân hàng.

Thứ ba, giải pháp hỗ trợ của nhà nước cần cú hích.
 
Nâng cao lợi ích, làm sao "túi tiền" của thành viên dầy hơn
 
Ông Christian Albrecht, Giám đốc Liên đoàn hợp tác xã Raifeisen Cộng hòa liên bang Đức (DGRV) tại Việt Nam, chia sẻ, DGRV đã hỗ trợ các HTX Việt Nam từ những năm 1999, cùng nhau xây dựng vun đắp đưa mối quan hệ truyền thống lâu bền lên tầm cao mới.

Ông Christian Albrecht thông báo một tin vui là phía Đức gia hạn thêm 3 năm nữa cho dự án DGRV tại Việt Nam đến 2020.

DGRV 

Tuy nhiên DGRV cho rằng nguyên tắc HTX hoạt động cần chủ động, tự lực, tự quản lý, tự chịu trách nhiệm. Phát triển mô hình của mình theo phương pháp tiếp cận từ dưới lên. Tuy nhiên, hiện nay, HTX vẫn được xem là các tổ chức phi lợi nhuận. HTX phát triển bền vững cần phải kinh doanh có lãi.

Ông Christian Albrecht cho biết, thông điệp mà Thủ tướng đã đề cập đến sự phát triển bền vững và toàn diện của nền kinh tế Việt Nam. Chúng ta cần phải có điều kiện cơ bản tiên quyết, tăng trưởng toàn diện, ổn định tài chính hơn nữa, nhất là người nông dân, thợ thủ công, cơ sở sản xuất quy mô nhỏ.

Các cá nhân là thành viên của cơ quan quản trị, điều hành HTX cần tích cực, điều hành HTX theo cơ chế thị trường, kinh doanh nhiều hơn. Thay đổi tư duy thay vì cơ chế mệnh lệnh từ trên xuống, cần năng động, tự chủ nhiều hơn, nâng cao năng lực của mình để phát triển HTX.
Về phía các HTX, phải thực hiện tốt nhiệm vụ mình. DRGV cố gắng nỗ lực nhiều, hỗ trợ cho các đơn vị HTX của Việt Nam cùng với đổi mới công nghệ.

DRGV cũng thống nhất với Liên minh HTX về các lĩnh vực hỗ trợ HTX như đề án kiện toàn hiệu quả mang tính khả thi, phát triển mô hình kinh doanh (quản trị rủi ro, kế toán, tín dụng), hệ thống đào tạo khung chương trình kết hợp nền tảng trực tuyến, phát triển chuỗi giá trị cho các HTX nông nghiệp...

"Sở dĩ phải thực hiện những nội dung hỗ trợ HTX trên vì các thành viên, khách hàng tiềm năng HTX đều mong muốn có cải thiện đối với khu vực HTX. Gần đây, có một số HTX hoạt động không hiệu quả, phá sản vì thiếu những điều này", ông Christian Albrecht cho biết.

DRGV cho rằng mô hình kinh doanh HTX phải mang lại lợi ích hữu hình trong khuôn khổ phát triển của Việt Nam. Nâng cao lợi ích của thành viên, làm sao túi tiền của họ dầy hơn.

"Để thực hiện các sứ mệnh mà chúng tôi đề cập tới, chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ, chặt chẽ với cơ quan tại Việt Nam cùng nỗ lực phát triển chung khu vực HTX tại Việt Nam", ông Christian Albrecht nói.

File đính kèm:
Minh Trang – Lê Thuý
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 9
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606