Trang chủ  Kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị
Hướng Hóa đẩy mạnh giao đất, liên kết sản xuất nông nghiệp
Đăng ngày: (17-01-2018); Số lượt đọc: 286
Huyện Hướng Hóa quyết định thông qua việc đo đạc lại diện tích đất trên địa bàn để biết được chỗ nào là đất người dân đang sử dụng lâu nay, chỗ nào là đất chưa được sử dụng vào các mục đích khác. Từ đó, huyện sẽ hỗ trợ giao đất ở, đất sản xuất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho người dân thiếu đất để yên tâm sản xuất, sinh sống cũng như kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp vào liên doanh, liên kết đầu tư phát triển kinh tế.

Huyện Hướng Hóa quyết định thông qua việc đo đạc lại diện tích đất trên địa bàn để biết được chỗ nào là đất người dân đang sử dụng lâu nay, chỗ nào là đất chưa được sử dụng vào các mục đích khác. Từ đó, huyện sẽ hỗ trợ giao đất ở, đất sản xuất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho người dân thiếu đất để yên tâm sản xuất, sinh sống cũng như kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp vào liên doanh, liên kết đầu tư phát triển kinh tế.

 

Đất được giao nhưng chưa được cấp giấy CNQSDĐ

 

Huyện Hướng Hóa có diện tích tự nhiên hơn 115.235 ha, trong đó đất nông nghiệp hơn 92.240 ha. Trong số đất nông nghiệp thì đất trồng cây nông nghiệp dài và ngắn ngày là 30.759 ha, đất trồng cây lâm nghiệp hơn 61.370 ha. Thế mạnh kinh tế của huyện là phát triển các loại cây công nghiệp dài, ngắn ngày như cà phê, cao su, sắn, cây ăn quả, gần đây là cây mắc ca, sachi và trồng rừng... Ngoài ra, dịch vụ và thương mại cũng là thế mạnh của huyện vì gắn với Quốc lộ 9 và Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

 

Người dân miền núi Hướng Hóa cần được giao thêm đất để phát triển chăn nuôi, trồng trọt

 

Trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội, với đất nông nghiệp, huyện Hướng Hóa đã tiến hành lập bàn đồ đo đạc để cấp giấy CNQSDĐ đến 90% diện tích cho người dân. Về đất lâm nghiệp, huyện đã giao phần lớn diện tích đến hộ gia đình, cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, đa phần diện tích đất lâm nghiệp này chưa được cấp giấy CNQSDĐ. Và một thực tế nữa, đó là cách đây mười năm, khi cơ quan chức năng triển khai đo đạc đã thực hiện bản đồ có tỷ lệ 1/10.000 nên độ chính xác chưa cao. Điều này làm cho việc cấp đất cho nông dân chưa được chính xác giữa bản đồ và thực tế hiện trường, dẫn đến có biến động về chủ sử dụng đất, loại hình sử dụng đất, người dân sử dụng chưa đúng mục đích giữa đất nông nghiệp và lâm nghiệp.

 

Bên cạnh đó, mặc dù tỉnh Quảng Trị tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 755, ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, nhưng sau 3 năm thực hiện kết quả đạt được thấp. Cụ thể số hộ được hỗ trợ đất sản xuất chỉ đạt 3,5% kế hoạch. Nguyên nhân chính do quỹ đất hỗ trợ theo chủ trương này ở một số xã hạn hẹp, có xã không có đất để hỗ trợ. Trong khi đó phần lớn diện tích đất của các xã đang thuộc về các công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ quản lý. Theo kết quả rà soát, tại thời điểm này, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn gặp nhiều khó khăn về nhu cầu đời sống, đất ở, đất sản xuất. Có 2.768 hộ thiếu đất sản xuất, 1.189 hộ thiếu đất ở…tập trung hơn một nửa trong số này ở huyện Hướng Hóa.

 

UBND tỉnh nhận thấy đây là một vấn đề rất quan trọng, cần sớm giải quyết để tạo điều kiện cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có điều kiện làm ăn, sớm thoát khỏi đói nghèo, vươn lên làm giàu. Việc tạo quỹ đất sản xuất, đất ở và cấp giấy CNQSDĐ, tạo việc làm cho người dân khai thác đúng tiềm năng đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội là cần thiết. Vì vậy,UBND tỉnh đã có đề án số 5649 ngày 9/11/2017, về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020, trong đó tập trung ưu tiên cho huyện Hướng Hóa. Theo đó, mỗi hộ gia đình thiếu đất ở được hỗ trợ 400 m2 . Đối với đất sản xuất mỗi hộ thiếu đất được hỗ trợ 1 ha đất sản xuất nông nghiệp hoặc 2 ha đất rừng sản xuất.

 

Gỡ “nút thắt” về đất đai

 

Ông Đặng Trọng Vân, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa cho biết: “Trên cơ sở đề án mới của UBND tỉnh, chúng tôi quyết tâm phải tháo gỡ “nút thắt’ về đất đai tại địa phương một cách thận trọng, khoa học để kịp thời có những chỉ đạo, điều hành phù hợp với thực tiễn. Lãnh đạo huyện tập trung thống nhất đề ra nhiều chủ trương, bước đi quan trọng trong thời gian từ năm 2018 đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trước hết là giải quyết thỏa đáng vấn đề sử dụng đất cho nông dân và doanh nghiệp. Có những vấn đề đúng pháp luật, đúng quy trình nhưng không phù hợp với thực tiễn, không hợp lòng dân thì các bên cần nghiêm túc cầu thị lắng nghe đồng thời đề xuất phương án giải quyết trên cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn. Việc làm này vừa khuyến khích doanh nghiệp yên tâm đầu tư vào Hướng Hóa vừa để người dân an tâm làm ăn, ổn định cuộc sống”. Nhiệm vụ trước mắt là tập trung lập đề án quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội huyện Hướng Hóa đến năm 2030 trên cơ sở đó để xác định vùng trọng điểm phát triển kinh tế, trong đó kinh tế nông nghiệp là thế mạnh quan trọng nhất của huyện. Từ đó huyện rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch, xác định rõ các vùng sản xuất tập trung và kêu gọi doanh nghiệp vào liên doanh, liên kết đầu tư phát triển.

 

Vấn đề đặt ra, để thực hiện được các mô hình kinh tế nông nghiệp thì người dân phải có tư liệu sản xuất là đất đai theo luật định cũng như doanh nghiệp được giao đất, thuê đất rõ ràng. Tuy nhiên, do đặc thù là huyện miền núi, đa phần là nơi sinh sống lâu đời của người dân các dân tộc thiểu số nên bà con có tập quán làm nương rẫy và quản lý đất theo gia đình, dòng họ, chưa ý thức được việc làm giấy CNQSDĐ. Nên khi thực hiện giao cho doanh nghiệp vào đầu tư nông nghiệp nhưng lại bị chồng chéo trên diện tích đất của người dân làm nương rẫy, dẫn đến tình trạng tranh chấp phức tạp. Nếu việc này không được giải quyết sớm sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân và chính sách thu hút đầu tư của huyện. Vì vậy, huyện Hướng Hóa quyết tâm trước mắt triển khai có kết quả đề án đo đạc cấp giấy CNQSDĐ cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Cần phải sử dụng bản đồ có tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000 cho chính xác hơn. Xác định đây là vấn đề phức tạp, cần nhiều kinh phí, trong lúc đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn về kinh tế nên nguồn kinh phí để thực hiện đề án được kêu gọi từ các nguồn, sự hỗ trợ từ đề án 5649 của UBND tỉnh và ngân sách của huyện, người dân không phải đóng kinh phí làm giấy CNQSDĐ. Phấn đấu đến năm 2020, cơ bản hoàn thành việc cấp đất và giấy CNQSDĐ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Phương án hữu hiệu được xác định là triển khai đo đạc, cấp đất ở, đất sản xuất cho những hộ còn thiếu đất và cấp giấy CNQSDĐ theo hình thức cuốn chiếu, dễ làm trước, khó làm sau, nơi nào có dự án đầu tư làm trước. Thông qua việc đo đạc lại lần này, huyện Hướng Hóa biết được chỗ nào là đất người dân đang sử dụng lâu nay, chỗ nào là đất chưa được sử dụng vào các mục đích khác để huyện sẽ có chủ trương đúng đắn kịp thời về quản lý, sử dụng đất. Khi có giấy CNQSDĐ, người dân cho doanh nghiệp, các tổ hợp tác thuê đất đầu tư phát triển. Chính quyền xã, các HTX làm trung gian cho người dân đứng ra ký hợp đồng cho doanh nghiệp thuê đất đầu tư làm ăn.

 

Việc tiếp tục hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, cấp giấy CNQSDĐ cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hướng Hóa để đảm bảo họ có quyền và lợi ích hợp pháp, có quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; là căn cứ xác lập quan hệ về đất đai, tạo điều kiện để phát triển kinh tế -xã hội, giúp cho các cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất, yên tâm đầu tư trên mảnh đất của mình. Đây là một việc làm phù hợp với chủ trương của Đảng và Chính phủ. Vì vậy, UBND huyện Hướng Hóa quyết tâm rà soát lại quy hoạch phát triển đất sản xuất nônglâm nghiệp gắn với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng các điểm dân cư, di dân. Phối hợp với Sở Tài nguyên- Môi trường tham mưu UBND tỉnh rà soát, thu hồi một phần diện tích đất do Ban quản lý rừng phòng hộ, các tổ chức đang sử dụng, quản lý trên địa bàn để giao cho các hộ chưa có đất, thiếu đất sản xuất.

 

 

File đính kèm:
Lâm Quang Huy
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 45
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606