Trang chủ  Thông báo
Quỹ hỗ trợ phát triển HTX: Tập trung triển khai các nhiệm vụ mới
Đăng ngày: (12-10-2017); Số lượt đọc: 163
Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đang tập trung cao độ xây dựng dự thảo các quy chế, quy trình, quy định, biểu mẫu, hợp đồng…để thực hiện các nghiệp vụ mới theo Quyết định 23/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, việc triển khai cho vay của Quỹ đang bị hạn chế, do việc bổ sung 300 tỷ đồng vốn điều lệ chưa được thực hiện.

Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đang tập trung cao độ xây dựng dự thảo các quy chế, quy trình, quy định, biểu mẫu, hợp đồng…để thực hiện các nghiệp vụ mới theo Quyết định 23/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, việc triển khai cho vay của Quỹ đang bị hạn chế, do việc bổ sung 300 tỷ đồng vốn điều lệ chưa được thực hiện.

 

Ngày 15/8, tại Liên minh HTX Việt Nam đã diễn ra cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, nhằm đánh giá hoạt động công tác 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và triển khai quyết định 23/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Tính đến đầu năm 2017, dư nợ cho vay của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đạt gần 90 tỷ đồng, số vốn điều lệ có thể cho vay chỉ còn 10 tỷ đồng. Việc bổ sung 300 tỷ đồng vốn điều lệ năm 2017 cho Quỹ theo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thông báo số 385/TB-VPCP ngày 2/12/2016 của Văn phòng Chính phủ chưa được thực hiện, do đó Quỹ bị hạn chế nguồn lực để triển khai cho vay.

Tập trung triển khai Quyết định 23/2017

6 tháng đầu năm, bên cạnh việc tiếp nhận dự án, thẩm định, giải ngân cho vay, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ, Quỹ còn tích cực tham gia với Liên minh HTX Việt Nam làm việc với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tập trung cao độ xây dựng dự thảo các quy chế, quy trình, quy định, biểu mẫu, hợp đồng… để triển khai thực hiện các nghiệp vụ mới theo Quyết định 23/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 22/6, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX và ban hành Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX.

Theo đó, đối tượng được Quỹ cấp bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư là các HTX, Liên hiệp HTX thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành, vay vốn trung hạn, dài hạn bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng, có dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng năng lực sản xuất, kinh doanh; hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, địa bàn nông thôn (dự án) và đáp ứng các điều kiện quy định.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Phạm Công Bằng - Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, cho biết trong công tác cho vay đầu tư, Quỹ đã tập trung tư vấn, hướng dẫn lập, hoàn thiện hồ sơ vay vốn cho 23 dự án, tổ chức khảo sát, thẩm định một số dự án tại các tỉnh, thành phố: Nam Định, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Sơn La…

Bên cạnh đó, Quỹ tiếp tục giải ngân cho các HTX đã ký hợp đồng cuối năm 2016. Hiện, có 7 dự án không đủ điều kiện vay vốn, chủ yếu do các HTX không có quyền sử dụng đất hợp pháp, hoặc có đất nhưng chưa chuyển đổi mục đích sử dụng phù hợp, nên không đủ điều kiện được vay vốn đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy định của Luật Đất đai. Số dự án còn lại Quỹ đang tiếp tục tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ vay vốn.

Ngoài công tác cho vay, việc đôn đốc thu hồi nợ cũng được Quỹ tăng cường, theo dõi sát sao. Trong 6 tháng đầu năm, Quỹ đã thực hiện thanh lý hợp đồng và tất toán khoản vay cho 2 HTX (HTX Tầm Vu - Long An và HTX Xuân Chính - Điện Biên).

Bên cạnh đó, đối với các dự án nợ quá hạn, Quỹ tập trung bằng mọi biện pháp nhằm sớm giải quyết dứt điểm để bổ sung nguồn vốn cho vay theo chỉ đạo của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ.

Cũng trong thời gian này, quỹ đã tổ chức kiểm tra, giám sát đôn đốc thu hồi vốn tại cơ sở sản xuất kinh doanh của các HTX trên địa bàn nhiều tỉnh thành phố, như: HTX Thống Nhất (Quảng Trị), HTX vật liệu xây dựng Tuổi trẻ, HTX NTM Đại Phúc (Vĩnh Phúc), HTX Thành Công (Hải Dương), HTX RAT Tự Nhiên (Sơn La), HTX may Phú Hòa (Bắc Ninh), HTX Anh Đào (Lâm Đồng), HTX Hùng Huế (Lào Cai), HTX Mỹ nghệ Hoa Mai (Lào Cai)…

Ông Phạm Công Bằng - Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, báo cáo tại cuộc họp

Qua kiểm tra, các HTX đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả, tài sản thế chấp được các đơn vị quản lý và sử dụng đúng cam kết.

Từ những kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm, Quỹ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thiện các Quy chế liên quan trình Hội đồng quản lý ban hành và ban hành theo thẩm quyền các quy trình, quy định để triển khai Quyết định 23/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung thẩm định cho vay các dự án xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực, có quy mô lớn và sức lan tỏa, các HTX sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản an toàn Việt Nam; tổ chức cho vay đúng quy định, đúng đối tượng, kịp thời và phát huy hiệu quả vốn vay; tăng cường công tác thu hồi nợ, hạn chế tối đa phát sinh nợ quá hạn….

Vẫn còn những khó khăn

Tại buổi họp, ông Bằng cũng cho biết, quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 246/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung chức năng nhiệm vụ của Quỹ đến ngày 22/6/2017 mới được ban hành, việc bổ sung nguồn vốn hoạt động 300 tỷ đồng cho Quỹ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đến nay chưa được thực hiện, dẫn đến Quỹ bị hạn chế về nguồn vốn để triển khai cho vay đối với các HTX, Liên hiệp HTX.

Cũng theo ông Bằng, tính đến hết năm 2016, dư nợ cho vay của Quỹ đạt gần 90 tỷ đồng, số vốn điều lệ còn lại để cho vay vào đầu năm 2017 chỉ còn 10 tỷ đồng, trong khi đó có một số dự án có quy mô đầu tư lên tới vài chục tỷ đồng đề xuất vay vốn.

Do vậy, 6 tháng đầu năm nay, Quỹ mới ký được hợp đồng cho vay 7 dự án cho các HTX có nhu cầu đầu tư cấp thiết mở rộng sản xuất kinh doanh tại 7 tỉnh, thành phố với số tiền 13,9 tỷ đồng.

Từ những khó khăn trên, đại diện Quỹ đề xuất sớm bổ sung vốn điều lệ 300 tỷ đồng cho Quỹ trong quý III/2017, để Quỹ có đủ nguồn lực, kịp thời thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhằm hỗ trợ tối đa cho các HTX tiếp cận nguồn vốn của Nhà nước.

Ngoài ra, Quỹ còn gặp khó khăn trong công tác hỗ trợ tín dụng phát triển HTX, do việc triển khai thực hiện chủ trương chính sách ưu tiên hỗ trợ phát triển KTTT trong thực tiễn tại các địa phương còn chậm, chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến tốc độ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của HTX

Số lượng các HTX có đủ năng lực đầu tư dự án khả thi còn ít, khả năng lập dự án đầu tư của các HTX còn hạn chế, nhìn chung dự án còn sơ sài, thiếu thông tin.

File đính kèm:
Thùy Linh
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 61
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606