Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
LIÊN MINH HTX QUẢNG TRỊ 20 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Đăng ngày: (03-08-2016); Số lượt đọc: 615
Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị và Hội đồng Liên minh HTX Việt Nam, ngày 31/7/1996, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định số 847/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng lâm thời Liên minh các HTX và DNNQD tỉnh Quảng Trị.

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị và Hội đồng Liên minh HTX Việt Nam, ngày 31/7/1996, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định số 847/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng lâm thời Liên minh các HTX và DNNQD tỉnh Quảng Trị. Sau khi có quyết định, Hội đồng lâm thời xác định nhiệm vụ chính lúc này là: Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 68-CT/TW của BCH Trung ương Đảng về việc hướng dẫn chuyển đổi HTX theo Luật HTX năm 1996; Tiến hành điều tra, đánh giá thực trạng các HTX và DNNQD; Tuyên truyền, vận động HTX, DNNQD tham gia làm thành viên; Chuẩn bị nội dung, công tác nhân sự và các điều kiện đảm bảo khác cho Đại hội. Đến tháng 7/1998, Đại hội lần thứ nhất Hội đồng Liên minh các HTX&DNNQD tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 1998-2004 diễn ra thành công tốt đẹp.

 Sau Đại hội, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, sự phối hợp nhiệt tình của các Sở, ban ngành, đoàn thể các cấp; sự hưởng ứng tích cực của các HTX và các doanh nghiệp thành viên. Thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Liên minh đã triển khai nhiều hoạt động và cũng đã đạt được một số kết quả nhất định. Về công tác xây dựng tổ chức, đến cuối nhiệm kỳ đã thành lập được 04 Chi nhánh Liên minh HTX ở các huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Cam Lộ và Chi nhánh Quỹ tín dụng nhân dân; tập trung truyên truyền các nội dung của Chỉ thị 68/CT-TƯ của BCH Trung ương Đảng về hướng dẫn chuyển đổi HTX theo luật HTX năm 1996 và Nghị quyết số 13-/TW5 khoá IX về “đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” đến với các đồng chí lãnh đạo Cấp ủy, Chính quyền và các tổ chức đoàn thể các cấp cung toàn thể nhân dân, cán bộ và xã viên các HTX; đồng thời, chủ động phối kết hợp với các Sở, Ban ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã tiếp tục triển khai công tác chỉ đạo các HTX tập trung kiểm kê xác định lại giá trị tài sản, vốn, công nợ của HTX một cách rõ ràng; tư vấn, hướng dẫn các HTX xây dựng lại Điều lệ, lập phương sản tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức đại hội chuyển đổi HTX theo Luật HTX năm 1996; tổ chức nhiều khóa đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ các HTXvà DNNQD.

Phải nói rằng, sau Đại hội Hệ thống tổ chức Liên minh HTX & DNNQD đã được cũng cố một bước; triển khai nhiều hoạt động đến với thành viên một cách thiết thực và hiệu quả. Đặc biệt là sau khiLuật HTX và Luật Doanh nghiệp ra đời và có hiệu lực, và lúc này Nghị quyết số 13-TW5 khóa IX về “đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” và Nghị quyết số 14 về “phát triển kinh tế tư nhân” ra đời kịp thời đã tạo động lực cho khu vực  KTTT và kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ. Nhờ vậy mà vai trò, vị trí của tổ chức Liên minh HTX & DNNQD ngày càng được rõ dần và được các cấp, các ngành quan tâm.

Giai đoạn 2004-2009, Tổ chức Liên minh được cũng cố và tăng cường, Đồng chí Ngô Thanh Nghị, Chủ tịch UBND huyện Triệu phong được điều động về Liên minh và được Đại hội bầu làm Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch UBMTTQ thị xã Quảng Trị được bầu làm Phó chủ tịch; biên chế được bổ sung thêm 5 cán bộ; các phòng ban được hình thành, hoạt động của Liên minh HTX &DNNQD bắt đầu đi vào bài bản hơn, lúc này Hiệp hội DNNVVcũng được thành lập và đi vào hoạt động. Theo đó, cơ quan Liên minh HTX &DNNQD, vừa tổ chức hoạt động theo Điều lệ của Liên minh HTX Việt Nam, vừa hoạt động theo Điều lệ của Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam; hệ thống tổ chức mạng Chi nhánh Liên minh HTX và Chi nhánh Hiệp hội cũng đều được hình thành ở hầu khắp các huyện, thị và các ngành hàng, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức sinh hoạt thường kỳ và triển khai kịp thời các chương trình hoạt động của Liên minh, Hiệp hội đến với hội viên.

Với phương châm 3 bám: Bám đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bám các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và các cấp; bám các HTX, Doanh nghiệp thành viên, Liên minh đã triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả. Về công tác truyên truyền, đã phối hợp với Đài PTTH tỉnh xây dựng chuyên mục Kinh tế tập thể, phát sóng hàng tháng; xây dựng Bản tin kinh tế hợp tác và doanh nghiệp, mỗi tháng 01 số phát đến tận thành viên, đăng ký và mở  trang Website của Liên minh và Hiệp hội doanh nghiệp; truyên truyền, vận động và hướng dẫn thành lập các Tổ hợp tác theo tinh thần Nghị định 151/2009/NĐ-CP của Thủ tưởng Chính phủ; tham mưu cho Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng, nhằm chỉ đạo kịp thời về phong trào phát triển KTTT và doanh nghiệp; tổ chức đào tạo được 02 lớp đại học hệ vừa học vừa làm chuyên ngành quản trị kinh doanh và tài chính-kế toán cho đội ngũ cán bộ HTX đương nhiệm và cán bộ dự nguồn của các HTX, 01 lớp trung cấp kế toán cho cán bộ kế toán, gần 20 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý và bồi dưỡng ngắn hạn cho “4 chức danh” chủ chốt của HTX và nhiều lớp hỗ trợ kỷ thuật cho người lao động trong các Tổ hợp tác, HTX; đồng thời tranh thủ nguồn hỗ trợ của các tổ chức Quốc tế, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực có hiệu quả đến các thành viên, như “đưa tin học về làng”, chuyển giao và ứng dụng phần mềm kế toán HTX; hỗ trợ 40 HTX tham gia dự án hỗ trợ kỷ thuật và kỷ năng kinh doanh hàng nông sản thông qua phương pháp áp dụng công cụ chuổi giá trị. cũng từ các nguồn hỗ trợ này, lần đầu tiên tổ chức cho 50 cán bộ chủ nhiệm HTX đi tham quan, học tập mô hình HTX và Quỹ tín dụng trung ương của Liên đoàn HTX Thái Lan.

 Phong trào thi đua yêu nước cũng được các thành viên quan tâm và hưởng ứng tích cực các đợt phát động. Có 2 HTX được chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc, 125 HTX được Liên minh HTX Việt Nam và UBND tỉnh tặng Bằng khen, 9 doanh nghiệp được tôn vinh doanh nghiệp vàng. Riêng Liên minh HTX & DNNQD tỉnh năm 2007 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Giai đoạn 2009 - 2014, một trong những nội dung hoạt động quan trọng của Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị trong nhiệm kỳ 2009-2014 là tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 18/2009/NQ-HĐND về “một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2009-2015”; Theo đó, Liên minh đã chủ động phối hợp chặt chẻ với các Sở, ban ngành, đoàn thể tổ chức triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cho các thành viên: Tổ chức được 02 lớp đại học hệ vừa học vừa làm, 3 lớp trung cấp kế toán và nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn cho cán bộ HTX, 36 lớp nghề phi nông nghiệp cho xã viên. Bên cạnh đó Liên minh cũng đã đã tích cực tìm kiếm sự hỗ trợ của các tổ chức Quốc tế để triển khai các hoạt động hỗ trợ về tư vấn, kỷ thuật và tài chính gắn liền với chuyển giao các tiến bộ kỷ thuật, xây dựng mô hình trình diễn nông nghiệp thông qua áp dụng công cụ phân tích chuổi giá trị nông sản và lập kế hoạch, kết nối kinh doanh trong nông nghiệp; các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất lâm nghiệp theo hướng lấy gỗ và có chứng chỉ FSCTM… Cùng lúc này, Qũy hỗ trợ phát triển HTX ra đời cũng đã phát huy được hiệu quả, với 10 tỷ ban đầu, qua 3 năm hoạt động đã giải quyết cho 76 HTX, THT vay để đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ cho các khâu quan trọng như làm đất, thu hoạch, chế biến với trên 19 tỷ đồng.

Ghi nhận những kết quả trong phong trào xây dựng và phát triển KTTT trong giai đoạn này, có 2 HTX được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba, 2 HTX được tặng cúp vàng “Hợp tác vì cộng đồng thịnh vượng”, 16 HTX được Chính phủ và Liên minh HTX Việt nam, UBND tỉnh tặng cờ thi đua, 3 HTX được Thủ tướng tặng bằng khen. Riêng Liên minh HTX & DNNQD tỉnh 2 lần được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc và năm 2012 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba.

          Giai đoạn 2014 - 2019, sau Đại hội, cơ quan Liên minh tiếp tục được cũng cố, tăng cường và có sự thay đổi về tên gọi, Liên minh HTX&DNNQD tỉnh đổi thành Liên minh HTX tỉnh, tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa được tách ra khỏi tổ chức Liên minh, biên chế cán bộ cũng được tăng thêm, các phòng ban cũng được cũng cố và sắp xếp lại.

Bám sát Nghị quyết Đại hội, Chương trình toàn khóa của BCH liên minh HTX tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2014-2019; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm 3 “bám”, Liên minh đang từng bước triển khai thực hiện Nghị quyết một cách có hiệu quả. Một số công việc mà Liên minh đang tập trung triển khai đó là: Triển khai cuộc thi tìm hiểu Luật HTX 2012 và các loại mô hình HTX kiểu mới do Trung ương phát động. Về thể loại thi báo viết, báo nói, báo hình, Liên minh đang tích cực phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, đài Phát thanh truyền hình tỉnh đang triển khai; về thể loại thi tiểu phẩm, kịch, đang phối hợp cùng Hội Văn học Nghệ thuật của tỉnh triển khai ở các huyện, thị, thành phố cuộc thi đến tháng 12/2016 sẽ tổng kết ở Trung ương; tiếp tục tư vấn hướng dẫn các HTX thực hiện tốt việc chuyển đổi và đăng ký lại hoạt động theo qui định của Luật HTX năm 2012, đồng thời theo dõi, tổng hợp, phát hiện những hạn chế, tồn tại và những điểm mới trong quá trình chỉ đạo thực hiện công tác chuyển đổi hoạt động HTX theo Luật HTX năm 2012 để tham mưu BCĐ kinh tế tập thể có những giải pháp tiếp tục chỉ đạo các HTX đi vào hoạt động đúng luât; nghiên cứu cùng với Sở NN-PTNT và một số Sở ngành liên quan xây dựng được một vài mô hình HTX kiểu mới gắn với việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; tập trung xây dựng đề án về hỗ trợ chính sách phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2016-2021 để tham mưu cho UBND tỉnh sớm trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp trong năm 2016./.

File đính kèm:
Chủ tịch Liên minh HTX- Cáp Kim Thánh
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 19
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606