Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
Đại hội liên minh hợp tác xã Việt Nam qua các thời kỳ
Đăng ngày: (11-06-2016); Số lượt đọc: 728
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Trung tâm Thông tin Hợp tác xã Việt Nam xin giới thiệu sơ lược về Đại hội qua các thời kỳ:

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Trung tâm Thông tin Hợp tác xã Việt Nam xin giới thiệu sơ lược về Đại hội qua các thời kỳ:

Nhiệm kỳ I (1993 - 2000)

Tham dự và chỉ đại Đại hội có đồng chí : Tổng bí thư Đỗ Mười, Phan Văn Khải – Phó thủ tướng Chính phủ, Vũ Oanh - ủy viên bộ chính trị và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể ở Trung ương và hơn 500 đại biểu đại diện cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên mọi miền của Tổ quốc. Về phía khách quốc tế, có Ông Lars Marcus - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Quốc tế ICA, Ông Sharrma - Tổng giám đốc Liên minh Hợp tác xã quốc tế khu vực Châu Á Thái bình dương ICA – AP đến dự và phát biểu tại đại hội.

 

Chân dung Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ I Hoàng Minh Thắng

Đại hội đã bầu 51 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội đồng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 1993-2000. Ông Hoàng Minh Thắng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các Phó chủ tịch gồm : Đỗ Minh Quý – Phó chủ tịch thường trực, Lê Khả - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Nguyễn Ngọc Lê – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiêm Chủ tịch hội đồng liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội, Nguyễn Thị Nghĩa – Tổng giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ chí minh. Trong nhiệm kỳ 1993-2000, Ban chấp hành đã bầu bổ sung ông Nguyễn Ty – Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Hà Bắc vào ban chấp hành và giữ chức vụ Phó chủ tịch chuyên trách.

Năm 1998, ông Nguyễn Ty được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thay ông Hoàng Minh Thắng nghỉ hưu theo chế độ.

Nhiệm kỳ II (2000-2004)
Đại hội đã bầu 135 đồng chí vào Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2000-2004. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2000-2004 đã bầu ông Nguyễn Ty giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các Phó chủ tịch, gồm : Nguyễn Tiến Quân – Phó Chủ tịch Thường trực; Nguyễn Văn Biên – Phó Chủ tịch chuyên trách; Phó chủ tịch kiêm nhiệm gồm : Nguyễn Thị Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh.

(Thiếu ảnh)

Chân dung Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ty

 

Chân dung Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Tiến Quân

Trong các kỳ họp của Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2000-2004 đã bầu bổ sung ông Nguyễn Xuân Hiên giữ chức vụ Phó chủ tịch chuyên trách và các Phó chủ tịch kiêm nhiệm gồm : Hoàng Đình Cầu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương, Lê Danh Vĩnh – Thứ trưởng Bộ thương mại, Trần Ngoạn – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội, Ngô Thế Dân – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Từ tháng 4/2003, đồng chí Nguyễn Tiến Quân được cử giữ chức Quyền Chủ tịch, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thay đồng chí Nguyễn Ty nghỉ hưu theo chế độ.

Nhiệm kỳ III (2005-2010)
1. Đại hội đại biểu thành viên toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh hợp tác xã Việt Nam, do Ban Chấp hành Liên minh hợp tác xã Việt Nam triệu tập thường kỳ 5 năm một lần.

Chân dung Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Tiến Quân


2. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Liên minh hợp tác xã Việt Nam, là cơ quan lãnh đạo của Liên minh hợp tác xã Việt Nam giữa 2 kỳ Đại hội. Ban Chấp hành Liên minh hợp tác xã Việt Nam họp thường kỳ một năm 2 lần.
3. Ban Chấp hành bầu ra Ban Thường vụ - thay mặt Ban chấp hành lãnh đạo Liên minh hợp tác xã Việt Nam giữa 2 kỳ họp. 
4. Ban Thường vụ Liên minh hợp tác xã Việt Nam bầu ra Thường trực bao gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch chuyên trách. Thường trực chịu trách nhiệm điều hành, giải quyết các công việc thường xuyên của Liên minh hợp tác xã ViệtNam.
5. Hệ thống tổ chức của Liên minh hợp tác xã Việt Nam bao gồm Liên minh hợp tác xã ở cấp Trung ương và Liên minh hợp tác xã ở 64 tỉnh, thành phố (tất cả các tỉnh, thành phố đều có Liên minh hợp tác xã). Ở cấp Trung ương, Liên minh hợp tác xã Việt Nam có bộ máy chuyên trách giúp việc gồm các Ban chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp, kinh tế trực thuộc. Liên minh HTX các tỉnh, thành phố cũng được tổ chức tương tự như ở cấp Trung ương nhưng quy mô nhỏ hơn. Đại hội đại biểu HTX các tỉnh, thành phố là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh hợp tác xã tỉnh, thành phố, được triệu tập 5 năm/lần. Đại hội bầu ra Ban chấp hành - cơ quan lãnh đạo Liên minh hợp tác xã tỉnh, thành phố giữa 02 kỳ đại hội. Ban chấp hành sẽ bầu ra Ban Thường vụ, Thường trực. Giúp việc cho Thường trực có các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Đại hội nhiệm kỳ III bầu ông Nguyễn Tiến Quân giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Đại hội IV (2010-2015)

1. Đại hội đại biểu thành viên toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh hợp tác xã Việt Nam, do Ban Chấp hành Liên minh hợp tác xã Việt Nam triệu tập thường kỳ 5 năm một lần.

Chân dung Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Đào Xuân Cần

2. Đại hội IV đã bầu 135 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên minh hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2010 - 2015 là cơ quan lãnh đạo của Liên minh hợp tác xã Việt Nam giữa 2 kỳ Đại hội. Ban Chấp hành Liên minh hợp tác xã Việt Nam họp thường kỳ một năm 2 lần.

3. Ban Chấp hành đã bầu 23 đồng chí vào Ban Thường vụ - Cơ quan thường trực của Ban chấp hành Liên minh hợp tác xã Việt Nam giữa 2 kỳ họp.

4. Ban Chấp hành Liên minh hợp tác xã Việt Nam đã bầu đồng chí Đào Xuân Cần - Ủy viên TW Đảng giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2010 - 2015 và các Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Xuân Hiên, Nguyễn Cứu Quốc, Phạm Trung Dũng, Nguyễn Ngọc Hòa. Bảy đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2010 - 2015; Đồng chí Nguyễn Mạnh Thảo được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

5. Hệ thống tổ chức của Liên minh hợp tác xã Việt Nam bao gồm Liên minh hợp tác xã ở cấp Trung ương và Liên minh hợp tác xã ở 63 tỉnh, thành phố (tất cả các tỉnh, thành phố đều có Liên minh hợp tác xã). Ở cấp Trung ương, Liên minh hợp tác xã Việt Nam có bộ máy chuyên trách giúp việc gồm các Ban chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp, kinh tế trực thuộc. Liên minh HTX các tỉnh, thành phố cũng được tổ chức tương tự như ở cấp Trung ương nhưng quy mô nhỏ hơn. Đại hội đại biểu HTX các tỉnh, thành phố là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh hợp tác xã tỉnh, thành phố, được triệu tập 5 năm/lần. Đại hội bầu ra Ban chấp hành - cơ quan lãnh đạo Liên minh hợp tác xã tỉnh, thành phố giữa 02 kỳ đại hội. Ban chấp hành sẽ bầu ra Ban Thường vụ, Thường trực. Giúp việc cho Thường trực có các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Đại hội nhiệm kỳ IV bầu ông Đào Xuân Cần giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đến tháng 12 năm 2014, sau khi ông Đào Xuân Cần nghỉ chế độ, Ban Bí thư có thông báo ông Nguyễn Đắc Thắng giữ chức Phó Chủ tịch điều hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam từ tháng 1/2015 đến tháng 11/2015, Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động ông Võ Kim Cự nguyên Bí thư, Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh về làm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đến nay.

Chân dung Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Võ Kim Cự

Liên minh hợp tác xã Việt Nam đang tích cực hoàn thiện văn kiện và các thủ tục trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ cho phép tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 nhiệm kỳ (2016-2020).

File đính kèm:
http://www.vca.org.vn/
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 23
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606