Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
HUYỆN VĨNH LINH: CHUYỂN ĐỔI HTX THEO LUẬT HTX NĂM 2012 THÀNH CÔNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM.
Đăng ngày: (07-04-2016); Số lượt đọc: 269
Vĩnh Linh là huyện có lịch sử phong trào hợp tác xã (HTX) lâu nhất và cùng là huyện có số lượng HTX đông thứ 3 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. HTX có nhiều loại hình hoạt động như nông nghiệp, khai thác vật liệu, ô tô vận tải, qũy tín dụng nhân dân...

Vĩnh Linh là huyện có lịch sử phong trào hợp tác xã (HTX) lâu nhất và cùng là huyện có số lượng HTX đông thứ 3 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. HTX có nhiều loại hình hoạt động như nông nghiệp, khai thác vật liệu, ô tô vận tải, qũy tín dụng nhân dân... Vào những năm 60 của thế kỷ trước, số lượng HTX trên địa bàn lớn và gắn với quy mô thôn, làng, liên thôn, toàn xã. Sau chuyển đổi HTX năm 1998, số lượng HTX giảm đáng kể và chủ yếu tập trung vào HTX nông nghiệp, nhiều loại hình hoạt động HTX khác, kể cả hoạt động ngành nghề bị giải thể hoặc không họat động. Trong những năm sau chuyển đổi (năm 1998), họat động của các HTX trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến khá tích cực, chất lượng HTX được nâng cao, số lượng cán bộ được tinh giảm về biên chế, tăng chất lượng; giảm thu, và xóa hẳn thu trên đầu sào để trả lương cho cán bộ, nhiều dịch vụ của HTX họat động có hiệu quả như: Dịch vụ vật tư phân bón, dịch vụ thủy nông, dịch vụ làm đất, thu hoạch, dịch vụ tín dụng nội bộ. Nhiều HTX làm ăn có lãi, chia lãi cho vốn góp cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng, tích lũy hằng năm lớn; nhiều HTX đã xây dựng được trụ sở khang trang trị giá trên cả tỷ đồng, xã viên đã thực sự tin tưởng vào vai trò bà đỡ của HTX; tuy vậy bên cạnh những thành công, chuyển đổi năm 1998 vẫn còn nhiều bất cập và lúng túng. Trước hết đó là tài sản, công nợ của HTX chưa phân định rõ ràng; tài sản được chia và không chia, tài sản bàn giao cho chính quyền nhưng HTX không được hưởng lại phần giá trị còn lại nên nhiều HTX trở nên trắng tay; công nợ sau chuyển đổi đến nay của nhiều HTX còn quá nhiều, vốn góp cổ phần không tăng, chỉ tính từ vốn cũ chuyển qua; nhận thức về luật HTX của đa số quần chúng nhân dân còn hạn hẹp, chưa thực sự hiểu rõ.

          Rút kinh nghiệm từ việc chuyển đổi HTX lần trước, chuyển đổi HTX theo luật HTX năm 2012 lần này được huyện Vĩnh Linh thực hiện chủ trương “Không đi trước, nhưng cũng không về sau’’. Đến thời điểm hiện nay, Vĩnh Linh cơ bản đã hoàn thành công tác chuyển đổi HTX theo Luật HTX. Để chuyển đổi  thành công HTX lần này, UBND huyện Vĩnh Linh đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể, tuần tự theo các bước như (1) xây dựng kế hoạch; tổ chức tuyên truyền luật HTX năm 2012, Nghị định 193 và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật; (2) kiểm kê, xác định tài sản; nguồn vốn và công nợ của HTX; (3) rà soát thành viên, tập hợp đăng ký thành viên mới (nếu có); (4) xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh và dự kiến tổ chức bộ máy của HTX; (5) tổ chức phổ biến, lấy ý kiến thành viên về dự thảo về điều lệ và phương án sản xuất kinh doanh, dự kiến tổ chức bộ máy của HTX; (6) tổ chức Đại hội và bước cuối cùng là đăng ký HTX.

          Có thể nói rằng để thực hiện thành công công tác chuyển đổi HTX, đòi hỏi các địa phương, hệ thống chính trị phải vào cuộc. Từ công tác tuyên truyền, vận động đến công tác hướng dẫn phải được cụ thể hóa bằng văn bản. Thành lập ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã và các HTX phải thành lập được Ban chuyển đổi. Các cơ quan đoàn thể thực sự vào cuộc, đặc biệt nhất là vai trò tuyên truyền đã có tác dụng rất lớn và mang tính chất lan rộng đối với nhân dân nhằm hiểu sâu và rộng hơn về Luật HTX năm 2012.

          Thành công của công tác chuyển đổi lần này đó là Chuyển đổi HTX theo Luật HTX năm 2012 đạt chất lượng và hiệu quả hơn bởi một số nội dung sau :

          Thứ nhất, luật HTX năm 2012 phù hợp với bản chất, nguyên tắc và giá trị; phù hợp và đúng nghĩa của việc hợp tác. Kế đến, HTX là một đơn vị kinh tế tập thể, mục tiêu chính là tối đa hóa lợi ích cho thành viên, xét về góc độ xã hội đây là tổ chức hoạt động phi lợi nhuận. Cuối cùng là, thời gian luật ban hành và có hiệu lực 3 năm nên công tác chuẩn bị chu đáo từ công tác tuyên truyền, đến tổ chức thực hiện khá đầy đủ và có đủ thời gian để học tập, tổ chức làm thí điểm, rút kinh nghiệm.

          Chuyển đổi HTX lần này còn thành công trước hết là đã rà sóat, đánh giá, phân loại được tài sản của HTX. Tài sản được chia và không chia được tách bạch rõ ràng. Đã xác định được công nợ của HTX, trong đó đặc biệt là nợ phải thu, chủ nợ và con nợ. Xác định được thành viên chính thức tham gia HTX. Về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên đối với HTX và của HTX đối với thành viên, mối quan hệ qua lại ngang nhau, thành viên vừa là chủ thể vừa là khách thể.  Cuối cùng, đã xây dựng được cơ quan quản lý HTX, và nâng cao được vai trò vị thế của HTX thông qua cơ quan quản lý là Hội đồng quản trị, theo đúng nghĩa tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, khác với luật cũ, bộ máy quản lý nhưng chỉ tập trung quyền lực vào một người.

Về bài học kinh nghiệm, trước hết kinh tế tập thể nói chung, kinh tế HTX nói riêng đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa. Sự định hướng của nhà nước đóng vai trò hết sức quan trọng, vì nếu định hướng sai thì khó được điều chỉnh. Chính vì vậy, để HTX chuyển đổi họat động có hiệu quả thì trước hết là Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương phải thực sự quan tâm, hiểu rõ vai trò, vị trí của HTX, để có những chính sách cụ thể hỗ trợ HTX phát triển. Tiếp đến là các chủ trương, chính sách của nhà nước ban hành phải đến được với HTX cụ thể như chính sách cấp đất, cho vay vốn ưu đãi… Tiếp đến là bộ máy quản lý HTX các cấp phải được thành lập, tránh chồng chéo, đổ lỗi cho nhau.  Và cuối cùng là có chính sách đầu tư con người cho HTX, thu hút con em tốt nghiệp đại học về làm việc trong  HTX.

File đính kèm:
Trần Xuân Ngộ-Phòng NN Vĩnh Linh
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 113
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606