Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI HỢP TÁC XÃ THEO LUẬT NĂM 2012 Ở HUYỆN TRIỆU PHONG TỈNH QUẢNG TRỊ
Đăng ngày: (07-04-2016); Số lượt đọc: 274
Thực hiện công tác chuyển đổi HTX theo đúng nội dung luật HTX 2012 có hiệu lực từ ngày 1/7/2013. Theo đó, UBND tỉnh đã có Quyết định 2136 ngày 11/11/2013 về việc ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện chuyển đổi ở tất cả các HTX trên địa bàn tỉnh theo luật định.

Thực hiện công tác chuyển đổi HTX theo đúng nội dung luật HTX  2012 có hiệu lực từ ngày 1/7/2013. Theo đó, UBND tỉnh đã có Quyết định 2136 ngày 11/11/2013 về việc ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện chuyển đổi ở tất cả các HTX trên địa bàn tỉnh theo luật định. 

Tại huyện Triệu Phong, để thực hiện tốt công tác chuyển đổi Hợp tác xã đúng với tinh thần chỉ đạo và kế hoạch của UBND tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII đã có kết luận số 15 ngày 07/11/2012 tại Hội nghị lần thứ 9 và Chương trình hành động số 13 ngày 27/9/2013 của Huyện ủy đã ban hành một số nhiệm vụ trước mắt để củng cố, đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác và HTX. UBND huyện đã thành lập BCĐ đổi mới kinh tế tập thể do 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban, cùng các thành viên là đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đoàn thể liên quan để xây dựng và thực hiện kế hoạch theo tinh thần chỉ đạo.

Việc đầu tiên của BCĐ là xây dựng kế hoạch số 91 ngày 21/01/2014 của UBND huyện về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật HTX năm 2012 cho cán bộ từ huyện đến xã và HTX. Đồng thời triển khai in ấn tài liệu chuyển giao các văn bản, hướng dẫn thực hiện của các Bộ, ngành trung ương, của tỉnh, các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế hợp tác, nhằm thực hiện luật HTX năm 2012 kịp thời và đúng quy trình. Theo đó, hoạt động này đã được thực hiện trong tháng 02/2014 với cả hệ thống chính trị cấp huyện cùng vào cuộc như lãnh đạo huyện, thành viên BCĐ huyện, các phòng, ban, Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp huyện. Ở cấp xã và HTX có lãnh đạo Đảng ủy xã, lãnh đạo UBND xã và những cán bộ về tư pháp, Ban quản trị và Ban kiểm soát các HTX. Cũng theo tinh thần chỉ đạo của kế hoạch số 91 ngày 21/01/2014 của UBND huyện cho từng nhóm điều kiện của HTX cụ thể là:

Thứ nhất, đối với HTX có đủ điều kiện tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX năm 2102 thì tiếp tục triển khai sửa đổi, bổ sung Điều lệ, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ, tổ chức đại hội thành viên, lập hồ sơ đăng ký lại HTX, thời gian xong trước 30/6/2016.

Thứ hai, đối với HTX không đủ điều kiện tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX 2012 thì chuyển đổi sang các loại hình Tổ hợp tác khác như tổ tưới tiêu nước, tổ bảo vệ thực vật, tổ làm đất, tổ thu gom rác thải… Việc quản lý và điều hành hoạt động các loại hình Tổ hợp tác này được UBND các xã giao do Trưởng thôn, Trưởng khu phố trực tiếp đảm nhiệm.

Cuối cùng là đối với HTX không có nhu cầu hợp tác hay hoạt động kém hiệu quả, huyện chỉ đạo tiến hành giải thể theo Khoản 1, Điều 54 Luật HTX 2012 và Điều 19 Nghị định số 193 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật HTX năm 2012.

Có thể nói, việc thực hiện chuyển đổi HTX theo Luật năm 2012 và xây dựng mô hình HTX kiểu mới trên địa bàn huyện là “luồng gió mới” cho khu vực kinh tế tập thể, trong đó quan hệ kinh tế giữa HTX và các thành viên chặt chẽ hơn, tối đa hóa lợi ích cho các thành viên, phản ánh đúng nguyên tắc, bản chất, giá trị của loại hình kinh tế hợp tác trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực.

File đính kèm:
Hoàng Quang Dưỡng-Phòng NN Triệu Phong
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 139
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606