Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
Hợp tác xã gắn liền với đoàn kết, hợp tác cùng phát triển
Đăng ngày: (07-04-2016); Số lượt đọc: 802
Ngày 11-4-1946 Bác Hồ viết thư gửi điền chủ nông gia Việt Nam. Trong thư của Bác có đoạn: “Việt Nam là một nước sống về nông nghiệp. Nền kinh tế của ta lấy canh nông làm gốc. Trong công cuộc xây dựng nước nhà, Chính phủ trông mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn...

Ngày 11-4-1946 Bác Hồ viết thư gửi điền chủ nông gia Việt Nam. Trong thư của Bác có đoạn: “Việt Nam là một nước sống về nông nghiệp. Nền kinh tế của ta lấy canh nông làm gốc. Trong công cuộc xây dựng nước nhà, Chính phủ trông mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn... Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh. Nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh, thì cần phải có hợp tác xã... Chúng ta hãy mau mau chung vốn góp sức, lập nên hợp tác xã nông nghiệp ở khắp nơi; từ làng mạc cho đến tỉnh thành đâu đâu cũng phải có hợp tác xã”.

Bác Hồ cùng bà con xã viên cấy lúa.

Sau 18 năm, cũng vào ngày 11-4-1964, Bác Hồ gửi thư cho Đại hội hợp tác xã và đội sản xuất nông nghiệp tiên tiến miền núi và trung du, Bác khen ngợi những hợp tác xã điển hình tiên tiến, Bác yêu cầu các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo các hợp tác xã nông nghiệp phát triển. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của kinh tế hợp tác, hợp tác xã; mặc dù trong bộn bề công việc, nhưng Bác Hồ luôn quan tâm theo dõi, động viên kịp thời những hợp tác xã điển hình tiên tiến; đồng thời uốn nắn những hợp tác xã còn thiếu sót, lệch lạc. Đến những năm tháng cuối của cuộc đời, Bác Hồ vẫn dành những tình cảm sâu sắc cho phong trào hợp tác xã. Ngày 1-5-1969, Bác viết lời giới thiệu Điều lệ tóm tắt của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. Trong đó Người căn dặn: “Điều lệ này của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp rất quan trọng. Nó nhằm bảo đảm thật sự quyền làm chủ tập thể của các xã viên... Vì vậy, xã viên và cán bộ phải bàn bạc dân chủ để hiểu cho rõ và làm cho đúng...”.

Đáp lại lời kêu gọi của Người, phong trào HTX phát triển mạnh mẽ, năm 1955 cả nước mới chỉ có 45 HTX, đến năm 1986 con số này đã tăng lên 73.470 HTX. Phong trào HTX luôn gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thời kỳ chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hoá sang cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đến năm 1996 số lượng HTX chỉ còn 18.607 HTX, đến năm 2003 chỉ còn 14.207 HTX, năm 2010 con số HTX lại tăng lên đạt 18.244 HTX. Không chỉ thay đổi về số lượng, mà hình thức HTX hiện nay cũng được thay đổi theo xu thế phát triển, HTX đã tham gia ngày càng sâu rộng vào nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau: Nông nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp, xây dựng, vận tải, thương mại dịch vụ, quỹ tín dụng nhân dân và các loại hình khác: HTX vệ sinh môi trường, HTX chợ, HTX y tế… đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thấy tầm quan trọng của kinh tế hợp tác, để động viên phong trào HTX, ngày 27-7-2011, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1268/QĐ-TTg lấy ngày 11-4 hàng năm là Ngày Hợp tác xã Việt Nam.

 

Với vai trò, trách nhiệm của mình, trong suốt những năm qua, Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị đã luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển phong trào kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX. Tính đến thời điểm cuối năm 2015, tỉnh Quảng Trị có 343 HTX, các HTX đã có những chuyển biến quan trọng; một số HTX kịp thời chuyển đổi để thích ứng với cơ chế mới, hoạt động có hiệu quả. Quá trình đổi mới kinh tế HTX được gắn với việc triển khai thực hiện Luật HTX sửa đổi năm 2012. Đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có 207 HTX đã chuyển đổi theo luật HTX năm 2012 ( chiếm 60,4% ). Quá trình chuyển đổi đã tạo điều kiện củng cố tổ chức, quản lý, đổi mới quan hệ sản xuất và tăng cường lực lượng sản xuất trong các HTX; vai trò tự chủ của các HTX được đề cao, xã viên tham gia HTX một cách tự nguyện, nhiều HTX đã xây dựng được phương án hoạt động phù hợp, huy động được sự tham gia đóng góp của đông đảo xã viên. Bên cạnh việc chuyển đổi, củng cố các HTX; xuất phát từ nhu cầu hợp tác của kinh tế hộ ngày càng có nhiều HTX mới được thành lập trong các ngành, lĩnh vực kinh tế với các hình thức tổ chức và phương thức hoạt động phong phú, đa dạng. Qua 68 năm xây dựng và phát triển, phong trào HTX của cả nước nói chung và của tỉnh Quảng Trị nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu . Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp, sự hỗ trợ của các ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội, tin tưởng kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục phát triển lớn mạnh trong thời gian tới.

File đính kèm:
Thanh Vỹ
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 8
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606