Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
Từng bước định hình mô hình hợp tác xã kiểu mới
Đăng ngày: (07-04-2016); Số lượt đọc: 670
Cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã (HTX) kiểu mới do Liên minh HTX Việt Nam phát động với mục đích, yêu cầu là tuyên truyền sâu rộng những nguyên tắc, giá trị, bản chất của HTX, góp phần phát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Đồng thời, để kinh tế tập thể mà nồng cốt là HTX ngày càng khẳng định vai trò, vị trí trong nền kinh tế quốc dân;

Cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã (HTX) kiểu mới do Liên minh HTX Việt Nam phát động với mục đích, yêu cầu là tuyên truyền sâu rộng những nguyên tắc, giá trị, bản chất của HTX, góp phần phát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Đồng thời, để kinh tế tập thể mà nồng cốt là HTX ngày càng khẳng định vai trò, vị trí trong nền kinh tế quốc dân; tạo tiền đề để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân về  HTX kiểu mới. Vậy, câu hỏi lớn đặt ra thế nào là một HTX kiểu mới? Dấu hiệu nào trước hết để nhận diện một HTX kiểu mới là gì?

Trước tiên, một HTX kiểu mới được hiểu là HTX đó được thành lập, chuyển đổi, vận hành hoạt động theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012 theo tinh thần kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính Trị  “về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”; Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX năm 2012. Ở góc độ pháp lý có thể nói rằng, những HTX không được thành lập, không được chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 là các HTX “kiểu củ”.

Tiếp đến, một HTX kiểu mới là một HTX tự chủ, tự hạch toán về sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có lãi cho đơn vị mình; phải biết tiếp cận, phân tích, đánh giá thị trường một cách đầy đủ, chính xác; biết nắm bắt cơ hội, vượt qua thử thách, lựa chọn cho mình hướng đi tốt để sản xuất, kinh doanh có lãi.

Cuối cùng, HTX đó phải xây dựng được nhiều mô hình kinh tế trọng điểm, có hiệu quả, tạo ra những mặt hàng mới có giá trị kinh tế cao; HTX đó phải xây dựng được cơ sở hạ tầng, ổn định phát triển và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho mọi thành viên trong HTX.

Với mô hình HTX “kiểu củ”, HTX đã làm rất tổ chức năng về tổ chức sản xuất. Song, HTX không thể làm được hai chức năng là nghiên cứu thị trường, quy hoạch sản xuất theo nhu cầu thị trường và tổ chức tiêu thụ sản phẩm. Theo đó, HTX “kiểu củ” chịu trách nhiệm trước thành viên về việc quản lý, điều hành và tổ chức theo từng vụ sản xuất; thực hiện việc bố trí lịch thời vụ, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, thực hiện “dồn điền đổi thửa”, đưa ra khuyến cáo trong việc sử dụng loại giống cho từng vùng, từng điền, thửa theo từng mùa vụ sản xuất, công tác khuyến nông trong nông nghiệp. HTX Kiểu mới một mặt, đảm bảo cho việc tổ chức sản xuất của từng cá nhân, hộ gia đình tập trung hơn, đảm bảo số lượng và chất lượng sản phẩm theo hướng thị trường hàng hoá, gắn với kế hoạch kinh doanh, bao tiêu sản phẩm cho các thành viên; mặt khác, đảm bảo tính sát đúng trong việc chỉ đạo sản xuất, điều tiết tưới tiêu hợp lý, chế độ bảo vệ thực vật trên đồng ruộng nhằm giảm chi phí đầu vào, tiết kiệm và tránh lãng phí trong sản xuất, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của hộ thành viên và của HTX.

Một HTX được thành lập và vận hành hoạt động theo các nguyên tắc tự nguyện; kết nạp rộng rãi thành viên; bình đẳng, biểu quyết ngang nhau, không phụ thuộc vào vốn góp; cung ấp thông tin đầy đủ; tự chủ, tự chịu trách nhiệm; thực hiện cam kết hợp đồng dịch vụ và theo quy định của điều lệ; phân phối chủ yếu theo mức độ sử dụng dịch vụ; quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; chăm lo phát triển cộng đồng và phong trào hợp tác xã quốc tế… Đó là phương diện dấu hiệu đầu tiên để nhận diện một HTX kiểu mới.

Tiếp đến, HTX là tổ chức kinh tế tập thể, HTX lấy lợi ích kinh tế làm chính, bao gồm lợi ích của các thành viên và lợi ích tập thể, đồng thời coi trọng lợi ích xã hội của thành viên, góp phần xoá đói, giảm nghèo, tiến lên làm giàu cho các thành viên, phát triển cộng đồng, có vao trò đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới. Hiệu quả kinh tế của HTX được đánh giá trên phương diện cung cấp các dịch vụ tổ chức sản xuất, hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý HTX. Theo điều 4, Luật HTX năm 2012 thì sản phẩm, dịch vụ của HTX cung ứng cho thành viên theo hợp đồng dịch vụ thông qua một hoặc một số hoạt động như  mua chung sản phẩm, dịch vụ từ thị trường để phục vụ cho thành viên; bán chung sản phẩm, dịch vụ của thành viên ra thị trường; mua sản phẩm, dịch vụ của thành viên để bán ra thị trường; mua sản phẩm, dịch vụ từ thị trường để bán cho thành viên; chế biến sản phẩm của thành viên; cung ứng phương tiện, kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ thành viên; tín dụng cho thành viên; tạo việc làm cho thành viên đối với HTX tạo việc làm và vận hành các hoạt động khác theo quy định của điều lệ HTX.

Tóm lại, Theo GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, thành lập HTX kiểu mới đó là một HTX do nông dân sáng tạo ra, chuyển đổi HTX theo luật HTX năm 2012 chính là các giải pháp cơ bản cho việc nghiên cứu, tiếp cận, phân tích, đánh giá thị trường một cách đầy đủ. Cũng theo GS.TS Nguyễn Thiện Nhân thì với Luật HTX năm 2012 và các HTX kiểu mới nói trên, đó là kết quả sáng tạo của một bộ phận nông dân đang có cơ hội chuyển giai đoạn phát triển của nông nghiệp nước nhà ngay khi bước vào hình thành cộng đồng ASEAN và hội nhập quốc tế về kinh tế với quy mô chưa từng có khi chúng ta tham gia các hiệp định thương mại tự do với khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, với Cộng đòng Châu âu, Liên minh Á-Âu và với các nước khác.

File đính kèm:
Nguyễn Văn Chiến - Trung tâm
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 23
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606