Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
Công tác chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ HTX năm 2015
Đăng ngày: (26-05-2015); Số lượt đọc: 476
Với mục tiêu chung là nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển HTX mới, tác động trực tiếp vào sản xuất, kinh doanh của kinh tế thành viên; tăng cường tính tự chủ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của HTX, nâng cao hơn nữa vai trò của HTX đối với sự phát triển, bảo đảm an sinh xã hội của đất nước

          Với mục tiêu chung là nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển HTX mới, tác động trực tiếp vào sản xuất, kinh doanh của kinh tế thành viên; tăng cường tính tự chủ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của HTX, nâng cao hơn nữa vai trò của HTX đối với sự phát triển, bảo đảm an sinh xã hội của đất nước; tăng cường năng lực cạnh tranh của kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là kinh tế hộ nông dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô vừa và nhỏ trong điều kiện cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quóc tế; góp phần ổn định kinh tế,chính trị, xã hội. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020.

Ngày 9/4/2015, tại văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị, một phiên họp của Đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục PTNT và Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị dưới sự chủ trì của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. Theo đó, căn cứ vào khoản 4 Điều 3 của Quyết định 2261/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cuộc họp thống nhất giao cho Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị là đơn vị tổ chức, xây dựng nội dung và triển khai thực hiện các lớp bồi dưỡng, tập huấn, cho cán bộ Ban quản trị HTX trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngày 21/4/2015, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 753/QĐ-UBND về việc bố trí 200 triệu từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ để Liên minh HTX tỉnh thực hiện tập huấn, bồi dưỡng cán bộ HTX năm 2015.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại diện tham dự họp, mà trọng tâm là thiết kế và xây dựng nội dung bài giảng, đối tượng, địa điểm tổ chức và thời gian tổ chức thực hiện. Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị đang có các buổi làm việc với Chi nhánh liên minh HTX các huyện, thị xã, thành phố về việc xác định nội dung, yêu cầu thiết kế bài giảng và công tác chuẩn bị khác cho việc tập huấn được dự kiến từ tháng 6 này. Theo đó, có 8 lớp tập huấn với các nội dung về kỹ năng quản trị HTX, nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát và thành lập tổ hợp tác theo tinh thần Nghị định 151/2007/NĐ-CP đang được thiết kế và chuẩn bị. Tựu trung lại, các HTX trên địa bàn toàn tỉnh đang thực hiện chuyển đổi HTX theo mô hình HTX kiểu mới theo luật HTX năm 2012; theo đó, nội dung trọng tâm là nâng cao năng lực, vai trò, vị thế của HTX và kinh tế HTX trong nền kinh tế thị trường; quan điểm chỉ đạo để phát triển kinh tế HTX gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; yêu cầu của công tác chuyển đổi HTX gắn với việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh và kết nối kinh doanh hàng nông sản; kỹ năng để thương thảo và ký kết các hợp đồng thương mại, dịch vụ; xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong HTX… là những nội dung cần thiết, cần được cung cấp, cập nhật cho cán bộ trong Hội đồng quản trị, Ban quản trị HTX, Ban kiểm soát HTX và các tổ hợp tác.

Nâng cao năng lực cho cán bộ HTX, đây là mấu chốt của mọi vấn đề để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế HTX trong thời kỳ hội nhập, góp phần giúp xã viên, nhóm nông dân, Tổ hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ổn định và an toàn trong sản xuất, cải thiện được thu nhập từ giá trị tăng thêm ngoài yếu tố sản xuất nhờ được tham gia vào kênh thị trường, được tham gia trực tiếp vào kênh phân phối và tiêu thụ hàng hóa. 

File đính kèm:
Nguyễn Văn Chiến-GĐ TT Dạy nghề, TVHT HTX&DN
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 11
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606