Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
Nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới
Đăng ngày: (21-05-2015); Số lượt đọc: 334
Giữ vai trò nòng cốt của kinh tế tập thể, hợp tác xã luôn được Ðảng, Nhà nước quan tâm và là đường lối chiến lược nhất quán trong mọi giai đoạn cách mạng, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới. Cùng với thời gian, sự chuyển dịch của cơ chế kinh tế đã và đang tác động lớn đến xu hướng phát triển hết sức phong phú và đa dạng của các mô hình hợp tác xã kiểu mới.

 

Điều quan trọng là làm sao cho đa số nông dân hiểu được bản chất, mục tiêu của HTX kiểu mới từ đó tự nguyện tham gia.
 
 
Điều quan trọng là làm sao cho đa số nông dân hiểu được bản chất, mục tiêu của HTX kiểu mới từ đó tự nguyện tham gia.
 

Giữ vai trò nòng cốt của kinh tế tập thể, hợp tác xã luôn được Ðảng, Nhà nước quan tâm và là đường lối chiến lược nhất quán trong mọi giai đoạn cách mạng, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới. Cùng với thời gian, sự chuyển dịch của cơ chế kinh tế đã và đang tác động lớn đến xu hướng phát triển hết sức phong phú và đa dạng của các mô hình hợp tác xã kiểu mới.

 

Là thành quả của nền văn minh nhân loại, hợp tác xã (HTX) được khởi nguồn và xuất phát từ mong muốn, ước mơ về một xã hội dân chủ, công bằng, một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người dân lao động. Phong trào HTX với những nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm, dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, với những giá trị đầy tính nhân văn như trung thực, cởi mở, trách nhiệm với xã hội và quan tâm đến mọi người, đến cộng đồng, đã phát triển và lan rộng trên toàn thế giới như một công cụ hữu hiệu để người dân thực hiện mong muốn và ước mơ đó.

Ở nước ta, ngay trong tác phẩm "Ðường cách mệnh" - tác phẩm ra đời cách đây đã 88 năm - chỉ với khoảng năm trang sách, Bác Hồ đã tổng kết cả một phong trào HTX của các nước tư bản như Anh, Ðức, Ðan Mạch và sau này là Nhật Bản... cả về lý luận và thực tiễn. Và dù là tổng kết, nhưng Bác còn chỉ ra nhiều cái mới. Thí dụ, châu Âu coi HTX đã là quan trọng, nhưng ta, với cội rễ văn hóa Phương Ðông mà đặc điểm nổi bật là tính cố kết cộng đồng, thì HTX càng quan trọng hơn nhiều, vì tính liên kết ở đây như một đòi hỏi tự thân. Tất cả toát lên những ý tưởng sâu sắc với tầm khái quát cao từ trong mỗi câu nói dễ hiểu của Người. Chẳng hạn Bác nói, trong HTX thì xã viên là chủ thể, nhưng chủ thể đó muốn phát huy hiệu quả thì phải mang tính chuyên nghiệp hóa đầu tư sản xuất kinh doanh, vì thế ở một số vị trí quan trọng có thể thuê người ngoài... Ðó là những vấn đề lý luận có tính thực tiễn rất cao mà càng ngày chúng ta càng thấm thía.

Trên thực tế, việc triển khai chiến lược này đã trải qua nhiều thăng trầm. Theo các chuyên gia kinh tế, điều dễ nhận thấy nhất là hầu hết các HTX của ta có quy mô vốn thấp, cơ sở vật chất - kỹ thuật còn nhiều yếu kém. Các HTX thiếu cán bộ có năng lực quản lý và điều hành các hoạt động dịch vụ. Sự tồn tại của các HTX theo vùng địa lý không đồng đều. Nhiều HTX nông nghiệp chỉ tồn tại trên danh nghĩa, thu nhập thấp. Thậm chí, nhiều cơ sở kinh tế mang danh HTX nhưng chỉ của một nhóm người tụ tập làm ăn theo kiểu hùn vốn, chia lãi, đi chệch bản chất tốt đẹp của HTX.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), Kết luận 56-KL/TW, Luật Hợp tác xã năm 2012 và các quy định của pháp luật về Kinh tế tập thể; nhận thức đúng và đầy đủ hơn về bản chất và mô hình HTX là cơ sở để chúng ta tìm hiểu toàn diện, sâu sắc hơn nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng những giải pháp đúng đắn, phát triển HTX trong giai đoạn mới, giai đoạn phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế.

Vấn đề đặt ra lúc này là tập trung nhân rộng và khai thác từ các mô hình HTX kiểu mới với tư duy sản xuất nông nghiệp là sản xuất hàng hóa; liên kết với doanh nghiệp tạo ra những chuỗi giá trị; kết nối và mở rộng thị trường... Ðó là các mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ với tinh thần chủ động và trách nhiệm cao giữa các tổ chức kinh tế, xã hội với các mô hình phát triển, gắn với xây dựng nông thôn mới.

File đính kèm:
Theo Nhân dân
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 43
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606