Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
TRIỂN KHAI LUẬT HTX NĂM 2012 VÀ NGHỊ ĐỊNH 151/NĐ-CP VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC
Đăng ngày: (17-01-2014); Số lượt đọc: 1185
Ngày 25/12/2013 UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 và Nghị định 151/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác.

       Ngày 25/12/2013 UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 và Nghị định 151/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác. Đồng chí nguyễn Quân chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới. phát triển kinh tế tập thể chủ trì hội nghi; tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban Tỉnh ủy, các Sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền UBNMTTQ và một số phòng ban chuyên môn của các huyện, thành phố, thị xã và các thành viên của Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể và tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Sa Huỳnh, Phó giám đốc Sở Tư pháp giới thiệu nội dung Luật HTX năm 2012; Nghị định 193/NĐ-CP về hướng dẫn một số điều của Luật HTX năm 2012 và Nghị định 151/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác.

Khắc phục những hạn chế của Luật HTX năm 2003, Luật HTX 2012 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (khóa XIII) thông qua ngày 20/11/2012 quy định những vấn đề bao quát, sát với thực tiễn hơn, thể hiện rõ hơn bản chất của HTX là phục vụ nhu cầu, nguyện vọng của thành viên. Theo đó, Luật HTX năm 2012 có 9 Chương, 64 Điều, bao gồm Những quy định chung và những quy định cụ thể về thành viên, HTX thành viên, thành lập và đăng ký HTX, Liên hiệp HTX, tổ chức quản lý HTX, Liên hiệp HTX, tài chính , tài sản của HTX, Liên hiệp HTX, chia tách, hợp nhất, sát nhập, giải thể, phá sản HTX, Liên hiệp HTX, tổ chức đại diện của HTX, Liên hiệp HTX, quản lý Nhà nước đối với HTX, Liên hiệp HTX và những điều khoản thi hành luật.

Điểm đổi mới của Luật Hợp tác xã năm 2012 là khẳng định rõ HTX không phải là một loại hình doanh nghiệp mà là một tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, tự nguyện và hợp tác lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên trên cơ sở tự chủ tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý HTX, liên hiệp HTX.

HTX, Liên hiệp HTX được quyền cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm cho thành viên, HTX  thành viên , HTX thành viên  và ra thị trường nhưng phải bảo đảm hoàn thành nghĩa vụ đối với thành viên, HTX thành viên ( nhà nước có quy định rõ tỷ lệ hoạt động dịch vụ của HTX, Liên hiệp HTX ra bên ngoài). Từ đó có sự thay đổi hình thức tổ chức bộ máy quản lý của HTX, từ chổ Ban quản trị HTX đản nhận cả công tác quản lý và điều hành HTX, nay tách biệt ra hai bộ máy riêng biệt là Hội đồng quản trị HTX, chủ tịch Hội đồng quản trị do Đại hội HTX bầu ra và giám đốc HTX hoặc tổng giám đốc Liên hiệp HTX do Hội đồng quản trị bổ nhiệm (có thể là một tành viên trong Hội đồng quản trị HTX, Liên hiệp HTX hoặc ngoài Hội đồng quản trị HTX, Liên hiệp HTX).

Tiếp đến đồng chí Ngô Thanh Nghị, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh đã trình bày kế hoạch thực hiện chuyển đổi HTX, Liên hiệp HTX theo Luật HTX năm 2012 và kế hoạch triển khai công tác chứng thực hợp đồng hợp tác cho các Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 151/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Trọng tâm cần tập trung vào các những nội dung chính: Các HTX, Liên hiệp HTX hiện đang hoạt động phải tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ HTX, Liên hiệp HTX theo đúng các quy định của Luật HTX năm 2012, theo đó, cần quan tâm đến việc huy động thêm vốn góp của thành viên HTX; rà soát, sửa đổi bổ sung điều chỉnh phương hướng, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của HTX, Liên hiệp HTX theo đúng những quy định mới của Luật HTX 2012, theo đó HTX, Liên hiệp HTX phải có hợp đồng ( bằng văn bản) với thành viên, HTX thành viên về việc cung ứng , sử dụng sản phẩm , dịch vụ, việc làm của HTX, Liên hiệp HTX nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, HTX thành viên; tổ chức bộ máy quản lý, điều hành, Liên hiệp HTX theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012 gồm: Hội đồng quản trị HTX, Liên hiệp HTX; giám đốc HTX, tổng giám đốc Liên hiệp HTX.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính đã khẳng định vai trò của HTX, Tổ hợp tác trong tiến trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, thời gian vừa qua ở Quảng trị hoạt động của HTX Tổ hợp tác đạt hiệu quả chưa cao. Luật Hợp tác xã năm 2012 ra đời cùng với Nghị định 151/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động Tổ hợp tác sẽ có tác động tích cực đến đại bộ phận đân cư ở nông thôn. Vì vậy việc tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật HTX năm 2012 và Nghị định 151/2007/NĐ-CP vè tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác là hết sức cần thiết. Đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể các cấp tiếp tục nghiên cứu hướng dẫn để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo các HTX chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012 nhằm tiếp tục củng cố, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, các huyện, thị xã, thành phố sớm tổ chức hội nghị triển khai Luật HTX năm 2012 và Nghị định 151/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác cho Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, Chủ nhiệm các HTX, Liên hiệp HTX (phấn đấu hoàn thành trước tết giáp ngọ); Liên minh HTX tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn các HTX chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX mới và tập trung chỉ đạo các HTX điển hình tiên tiến chuyển đổi trước để rút kinh nghiệm phổ biến nhân rộng, phấn đấu đến hết quý III/2014 toàn bộ HTX, Tổ hợp tác trong tỉnh hoàn thành chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012 và công tác chứng thực hợp đồng hợp tác cho các Tổ hợp tác.

File đính kèm:
Ban HTX
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 12
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606